Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Moderní veřejná správa 2018

Moderni_VS_2018-logo.PNGVe dnech 24. a 25. května 2018 se uskutečnil třetí ročník konference Moderní veřejná správa. Ministerstvo vnitra letos zvolilo prostory Univerzity Pardubice. Bohatý program postihl nejrůznější oblasti od GDPR, přes legislativu a budoucnost rozvoje veřejné správy, až k eGovernmentu. Samozřejmostí byly také příklady dobré praxe obecních a městských úřadů. Součástí akce byl program již. 13. Národní konference kvality ve veřejné správě. Celkem pozvání přijalo 60 řečníků.

Konferenci tradičně pořádal odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřeného řízením sekce veřejné správy.

Konferenci zahájili Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubice, Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje, prof. Ing. Jan Čapek, CSc., proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR.

O aktuálním stavu veřejné správy promluvili JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí.

Jako speciální hosté na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva vnitra a bezpečnosti Korejské republiky Dr. Ahn Young-hoon a Han Chi Heum. Účastníky konference seznámili s podobou korejské veřejné správy.

Prezentace z konference ke stažení ZDE.

Jedním z nejvíce sledovaných témat byl panel věnovaný GDPR ve veřejné správě. K této problematice, které se Ministerstvo vnitra aktivně věnuje, vystoupili například Mgr. Petr Vokáč z odboru legislativy a koordinace předpisů, Mgr. Jan Potměšil z odboru bezpečnostní politiky nebo Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Postupně tak představili aktivity Ministerstva vnitra na podporu připravenosti obcí (vzorové dokumenty, systémové analýzy, metodické materiály, návrh adaptačního zákona). Dále k tématu vystoupili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kteří pokryli dopady GDPR ve školských a zdravotnických zařízeních.

Další blok se věnoval aktuálním novinkám v legislativě s dopadem na veřejnou správu. Ing. Marie Kostruhová představila nový systém odměňování zastupitelů ÚSC, Mgr. Petr Vokáč novinky v oblasti volebních zákonů, JUDr. Zdeněk Němec, ředitel odboru správních činností, novinky ve vydávání osobních dokladů, a Mgr. Michal Herudek, zástupce ředitele odboru legislativy a koordinace předpisů, účastníky seznámil s návrhem řešení systémové podjatosti a se zkušenostmi s novou přestupkovou legislativou.

Během konference byl rovněž představen pokrok v rozvoji veřejné správy. Blok, který představil aktivity odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod vedením ředitele Ing. Mgr. Davida Slámy, se věnoval například optimalizaci sítě matričních úřadů, otázkám dostupnosti veřejné správy v území, přípravě strategie VS 21+ nebo systému měření a hodnocení veřejné správy.

Akce se také věnovala programu 13. Národní konference kvality ve veřejné správě. Zde byly představeny aktivity Ministerstva vnitra na podporu řízení kvality v ÚSC a také ve služebních úřadech. Současně byly představeny nové výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost a vyhodnoceny proběhlé. Velký prostor byl věnován příkladům dobré praxe, včetně představení zkušeností vítězů Přívětivého úřadu obcí s rozšířenou působností a Cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2017, z nichž druhé byly předány na večerním slavnostním ceremoniálu v Rytířských sálech Zámku Pardubice.

Z dalšího programu byl prostor věnován velkému potenciálu využití GIS ve veřejné správě, příkladům dobré praxe veřejných služeb (Pošta Partner, meziobecní spolupráce, Centra společných služeb), nebo pokrokům v eGovernmentu, kde byl například představen nový Portál občana. V neposlední řadě si účastníci vyslechli příspěvky zástupců Svazu města a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Národní sítě Zdravých měst ČR.

Ocenění Kategorie ocenění / projekt Organizace
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, bronzový stupeň MA21 Město Valašské Klobouky
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň ISO 9001:2015 Město Hranice
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň ISO 9001:2015 Město Benešov
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě, stříbrný stupeň ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 Statutární město Frýdek-Místek
Cena MV za inovaci ve veřejné správě Model předkládání interních inovačních námětů Statutární město Chomutov
Cena MV za inovaci ve veřejné správě Bezpečné a moderní služby - vysokorychlostní vážení ve Velkém Meziříčí Město Velké Meziříčí

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Mudruňková
Tel: 974 816 597
e-mail: katerina.mudrunkova@mvcr.cz

Mgr. Filip Zavřel
Tel: 974 817 404
e-mail: filip.zavrel@mvcr.cz
 

Pořadatelé a hlavní partneři:

Loga_konference_Moderni_VS-duben_2018.PNG

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 1. června 2018

  

vytisknout  e-mailem