Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

Atlas veřejné správy: Mapový portál

Atlas veřejné správy nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v Česku prostřednictvím map a dalších grafických prvků. Informace z portálu mohou občané následně využít i pro snadnější vyřizování jednotlivých agend.

Atlas veřejné správy je dostupný na adrese: https://www.atlasverejnespravy.cz/.

Mapový portál pomáhá v lepší orientaci veřejnosti ve fungování veřejné správy. Stěžejní složkou mapového portálu jsou mapové aplikace zaměřené na základní údaje o obyvatelstvu, financování výkonu přenesené působnosti, vydávání osobních dokladů, matričních, stavebních a živnostenských úřadech nebo o registru vozidel, územním plánování a státní památkové péči. Dále zde lze nalézt mapu územně správního členění státu či takzvané story maps (mapy s příběhem), které se věnují konkrétnímu tématu, například vytíženosti stavebních úřadů.

Pro lepší uživatelskou přívětivost bylo natočeno instruktážní video (viz níže) a zpracován textový návod (pdf, 2,4 MB).

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Výstup vznikl v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 27. dubna 2022

  

vytisknout  e-mailem