Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

Katalog činností obcí a krajů

Zdrojem informací obsažených v katalozích je systém ASPI a Codexis. Katalog se dále dělí podle činností vykonávaných obcemi v jednotlivých kategoriích, resp. v katalogu lze na jednotlivých listech dohledat ty činnosti, které má obec z pozice dané kategorie (kategorií), do které (kterých) spadá, vykonávat (např. činnosti, které mají vykonávat obce s rozšířenou působností, se skládají ze součtu činností uvedených na všech listech).

Tab.: Katalog činností obcí

Kategorie obce Stručná informace o obsahu listu
obce I.-III.
(List 1)
obsahuje ty činnosti, které mají vykonávat obce se základní působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností bez rozdílu
Czech POINT
(List 2)
obsahuje činnosti obcí, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
vidimace a legalizace
(List 3)
obsahuje činnosti obcí provádějící vidimaci a legalizaci podle zákona č. 21/2006 Sb.
matriční úřady
(List 4)
činnosti obcí, které vykonávají z pozice matričního úřadu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
stavební úřady
(List 5)
činnosti, které obce vykonávají z pozice stavebního úřadu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ORP - stavební úřady
(List 6)
činnosti, které obce vykonávají z pozice stavebního úřadu ze zákona pouze obce s rozšířenou působností
poznámky
(List 7)
činnosti, které obce vykonávají z titulu obce s rozšířenou působností
zkratky
(List 8)
-

S katalogy činností obcí a krajů se kontinuálně pracuje. Katalogy se pravidelně jednou ročně aktualizují. Vzhledem k množství předpisů a jednotlivých ustanovení uvítáme vaše podněty a připomínky, abychom odstranili co nejvíce nepřesností, které se v souborech mohou vyskytovat, a systém maximálně přizpůsobili vašim potřebám.

Katalog činností obcí a krajů je aktuální k 1. 7. 2022:

Katalog obcí Katalog krajů Prehled_obce-button.PNG Přehled činností krajů

Se svými podněty se můžete obracet na:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 16. března 2023

  

vytisknout  e-mailem