Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

Prostorové aspekty veřejné správy

Studie je zaměřena na vytvoření návrhů variant zjednodušení, prostorové dostupnosti a větší přehlednosti výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní, skladebné správní sítě, která by reagovala na požadavky a potřeby v území, a to jak občanů, tak i aktérů činných ve veřejné správě.

Na základě kvalitativních i kvantitativních analýz a dotazníkových průzkumů včetně názorů aktérů veřejné správy je zhodnocen vývoj územně správní struktury veřejné správy, která byla vytvořena reformou veřejné správy v letech 1997-2003, a to včetně výhod a nevýhod současného modelu.

Lze doporučit setrvání ve spojeném modelu výkonu územní veřejné správy. Spojený model prokázal, že je funkční a riziko systémové podjatosti je v něm zastoupeno v akceptovatelné míře. V případě opuštění spojeného modelu nelze tvrdit, že riziko systémové podjatosti nebude existovat, jelikož se v praxi prokázalo, že existuje i v odděleném modelu. Spojený model vede při maximu výkonů agend přes strukturu krajů a obcí k omezení resortního přístupu, podporuje horizontální vnitřní vazby na lokální úrovni, pomáhá ke komplexnímu přístupu k území a přinesl provozní úspory (budovy, administrativní náklady) k dané prostorové úrovni, kde je veřejná správa poskytována. Spojený model naplnil z hlediska vnější efektivity potřeby občanů řešit agendy v blízkosti svého bydliště.

V současné době v ČR lze identifikovat čtyři obecné území úrovně výkonu státní správy, pokud nezahrneme nejnižší úroveň obcí a nejvyšší úroveň celorepublikovou, a to:

  1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO POÚ.

  2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO ORP.

  3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň okresů.

  4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku, tj. úroveň krajů.
     

Klíčové pro návrh optimální územně správní struktury jsou úrovně 1 a 2.

Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb (pdf, 14,2 MB)

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 28. února 2019

  

vytisknout  e-mailem