Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Služby veřejné správy v území

Analýza dostupnosti služeb veřejné správy (včetně poštovních služeb) na venkově

Nad rámec aktivit SC 2.1 pro rok 2017 byl v souladu s usnesením vlády ČR č. 429 ze dne 5. června 2017 k podpoře obslužnosti venkova zpracován materiál analyzující dostupnost veřejných služeb ve venkovských oblastech. Analýza pomocí vlastní metodologie zpracování za využití geografických analytických metod ve výsledku vymezila regiony s problematickou dostupností úřadů veřejné správy, charakterizovala jednotlivé typy oblastí a podala návrhy na zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy.
 

Ke stažení:

  

Specializované mapy ČR a krajů k dostupnosti veřejné správy v území

Za podpory TA ČR v rámci programu BETA (ev. č. TB0500MV006 byly vypracovány specializované mapy věnující se rozboru funkčního významu úřadů dle jejich rozložení v obcích ČR (mapa 1A) respektive vizualizující vztah koncentrace úřadů a obyvatelstva v obcích ČR (mapa 1B). Tyto mapy budou dále sloužit jako zdroj informací o prostorovém významu a vztazích, jež veřejná správa v území utváří.
 

Hierarchie obcí a index významu obce (IVO):

Dle nově zkonstruovaného ukazatele IVO, který hodnotí správní kapacitu jednotlivých obcí na základě jejich výkonu správních funkcí, vznikla kromě přehledu pro ČR také sada map pro jednotlivé kraje.

Změna rezidenčí a výrobní funkce:

Na základě vývoje rezidenční a výrobní funkce v území byla vytvořena sada map hodnotící tento ukazatel v obcích jednotlivých krajů ČR.

Soubor specializovaných map
(pdf, 90,1 MB)

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 29. března 2017

vytisknout  e-mailem