Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu

English English

Žádost o prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu se podává na pracovišti MV ČR na příslušném tiskopisu žádosti.

Občané EU, kteří jsou držiteli průkazu trvalého pobytu, a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli karty trvalého pobytu, musí žádost o prodloužení doby platnosti tohoto průkazu podat nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení jeho platnosti. Rodinní příslušníci občana EU, kteří jsou držiteli pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu, jsou o prodloužení doby platnosti těchto dokladů povinni požádat před skončením jejich platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není žádost podána v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu vydaného občanovi EU je třeba doložit:

Rodinný příslušník občana Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, jemuž byla vydána karta trvalého pobytu nebo průkaz o povolení k (trvalému) pobytu, a který žádá o prodloužení doby platnosti tohoto dokladu, je k této žádosti povinen předložit originál platného cestovního dokladu a uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč (formou kolkových známek).

K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty nebo průkazu o povolení k (přechodnému) pobytu je rodinný příslušník občana EU podle § 15a  odst. 1a 2 zákona č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je rodinný příslušník občana EU podle §15a odst. 3 zákony č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

Pokud jde o rodinné příslušníky občanů EU, tedy o občany třetích zemí, bude jim doklad vydán ve formě průkazu opatřeného nosičem dat s biometrickými údaji. Tito cizinci jsou tedy povinni dostavit se na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání tohoto dokladu a následně ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, k převzetí dokladu. V případě nesplnění některé z této povinností bude řízení o žádosti cizince zastaveno.

Žádost může za cizince podat i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Prodloužení doby platnosti průkazu je obvykle provedeno na počkání. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně, resp. v případě občana třetí země bude cizince vyzván k sejmutí biometrických údajů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem