Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Autoremedura

English English

Možnost MV ČR jako správního orgánu prvního stupně rozhodnout samostatně o podaném odvolání v tzv. autoremeduře upravuje § 87 správního řádu. MV ČR jako správní orgán prvního stupně může napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže by s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
 
Pokud MV ČR na základě podaného odvolání dospěje k závěru, že je důvodné nebo jsou splněny podmínky pro přihlédnutí k novým skutečnostem nebo důkazům uplatněným v odvolání ve smyslu § 82 odst. 4 správního řádu, může rozhodnout samo v autoremeduře, pokud tím plně vyhoví odvolání.
 
Neshledá-li MV ČR podmínky pro postup v rámci autoremedury, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu (Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců).

 

vytisknout  e-mailem