Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2011

V loňském roce dosáhla Policie ČR historicky nejlepších výsledků, když zajistila majetek v celkové hodnotě 4,3 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010), kterou dnes, 2. května 2012, schválila vláda. 

Nárůst zajištěného majetku oproti roku 2010 tak činí celých 335 %. Zjištěné škody v roce 2011 mírně poklesly, dosáhly částky 23,9 mld. (-152,6 mil.,-0,6 %).
 
V roce 2011 registrovala policie celkem 317 177 trestných činů. Meziročně došlo k nepatrnému nárůstu registrované kriminality (+3 790 skutků, +1,2 %). Nárůst byl zaznamenán v 7 krajích, z toho největší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
 
Počet registrovaných trestných činů v Česku byl pak v roce 2011 druhý nejnižší od roku 1992. Nárůst počtu objasněných trestných činů byl vyšší než nárůst zjištěných trestných činů. Počet objasněných trestných činů vzrostl o 3,9 %.
 
Ze zprávy dále vyplývá, že došlo k téměř 9% meziročnímu poklesu krádeží vloupáním do bytů (-406 skutků), poklesl počet krádeží vloupáním do chat (-272),rodinných domků (-272) a restaurací (-229).
 
Pokračoval také pokles registrovaných krádeží prostých (např. dlouhodobý pokles krádeží motorových vozidel (-702), věcí z automobilů (-6 225), kapesních krádeží(-709)). K nárůstu naopak došlo například v počtu krádeží součástek motorových vozidel (+1 173,+13,3 %) a krádeží jízdních kol.
 
Zpráva dále uvádí, že majetková kriminalita, která má dlouhodobě cca 60% podíl na celkové kriminalitě, meziročně souhrnně stagnovala: bylo registrováno 203 675 (-42) majetkových trestných činů, z toho 39 348, tj. 19,3 % bylo objasněno.
 
Stagnovala rovněž hospodářská kriminalita (-155 skutků). Zjištěno bylo celkem 28 216 skutků, z toho objasněno 13 365. Významně opět poklesl zejména počet úvěrových podvodů (-825).
 
Násilná kriminalita se meziročně zvýšila (+1 336, +7,4 %), a to obdobně jako v roce 2010 zejména v důsledku nárůstu počtu trestných činů úmyslné ublížení na zdraví (+478), nebezpečné vyhrožování (+319) a porušování domovní svobody (+366). V roce 2011 pokračoval pokles počtu loupeží (-113, -2,9 %).
 
Stíháno a vyšetřováno pro trestnou činnost bylo celkem 114 975 osob, což představuje meziroční nárůst (+2 498, tj. +2,2 %). Registrovaná kriminalita mládeže v roce 2011 nezaznamenala oproti roku 2010 výraznějších změn, a to jak u dětí mladších 15 let, tak u mladistvých. Počet dětí– pachatelů trestných činů nepatrně klesl na 1 568 (-2,4 %), počet mladistvých pachatelů mírně stoupl na 4 038 (+0,7 %).
 
Trend zvyšování podílu recidivistů na celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob pokračoval i v roce 2011. Zatímco v roce 2000 činil tento podíl 29,7 %, v roce 2011 to bylo již 48,5 %.
 
V oblasti dopravní nehodovosti bylo v roce 2011 na silnicích v ČR usmrceno nejméně osob od roku 1955. Zahynulo 707 osob, tj. o 46 osob (-6,1 %) méně než v roce 2010, což je necelá polovina počtu osob, které byly usmrceny v roce 1994.  Zvýšily se však počty těžce a lehce zraněných osob.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem