Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Deficit rozpočtu v roce 2012 musí mít minimální dopad do přímého výkonu služby

Žádné další snižování platů příslušníků bezpečnostních sborů a prostředků na provoz policie s cílem minimálních dopadů rozpočtových škrtů do přímého výkonu služby. To jsou hlavní závěry dalšího z řady jednání o podobě rozpočtu resortu Ministerstva vnitra v roce 2012. 

O tom, jakou konkrétní podobu budou mít rozpočtové škrty, kterými je nutné v roce 2012 vyrovnat deficit ve výši 1 852 787 tis., jednali dnes večer vrcholní představitelé resortu ministerstva vnitra.
 
„Úspory v roce 2012 musí mít minimální dopad do přímého výkonu služby, který tvoří nejdůležitější pilíř sborů a je klíčový pro zajištění bezpečnosti občanů ČR. Rozhodně nikdo nebude účelově tlačit na ukončování služebních poměrů na dobu určitou, tedy na odchod těch, kteří k policii a HZS nastoupili jako nováčci. Zároveň se budu snažit udržet zkušené kvalitní policisty a hasiče, kteří jako jediní mohou těmto nováčkům předat své zkušenosti. I proto jsem se rozhodl pro variantu zachování stávajících průměrných služebních příjmů,“ řekl při jednání ministr vnitra Jan Kubice. Ministr zároveň oznámil, že v příštích dnech vznikne expertní pracovní tým, který bude složen ze zástupců MV a policistů. Budou v něm zastoupeni policisté od pozice vedoucího obvodního oddělení až po krajské ředitele. Jeho úkolem bude hledání vnitřních úspor především v oblasti zjednodušení řídících struktur policie a zároveň podpory přímého výkonu služby.
 
Aby se policie v příštím roce vyrovnala (oproti letošnímu roku) s deficitem ve výši 1 374 274 tis. Kč., bude nutné dosáhnout o 1679 příslušníků nižšího početního stavu, než je dnes. Toho bude dosaženo přirozeným každoročním odchodem policistů, nikoliv jejich propouštěním. Zároveň to bude znamenat zrušení pracovních míst a propuštění 273 občanských zaměstnanců. Tím dojde k úsporám v oblasti mzdových prostředků včetně souvisejících výdajů (povinné pojistné, odvody FKSP), o 1 212 562 tis. Kč. Zbývajících 161 692 tis. Kč bude uspořeno snížením rozpočtu na peněžité dary příslušníků na 0,5% objemu mzdových prostředků.
 
Zachování průměrného reálného platu je cílem i u HZS. Proto zde dojde ke snížení prostředků na provoz a investice o 104 000 tis. Kč, o 35 000 tis. Kč budou sníženy prostředky na kázeňské odměny a 167 000 tis. Kč bude ušetřeno snížením systemizovaných míst o 354 tabulek, které nebudou obsazovány po odchodu příslušníků a občanských zaměstnanců z HZS.
 
Vláda pro Ministerstvo vnitra na příští rok stanovila celkové výdaje ve výši 51 221 004 tis Kč. Ministerstvo vnitra se ale potýká se smluvními závazky z minulých let vůči České poště a jiným dodavatelům v celkové výši 1 426 685 tis Kč. Pro příští rok byly navíc v návrhu rozpočtu sníženy výdaje na provoz a investice ve výši 426 102 tis. Celkový deficit, se kterým se MV v příštím roce bude muset vyrovnat, tak činí 1 852 787 tis.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem