Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o zkoušce z ČJ

English English

 • Doklad o zkoušce z českého jazyka je povinnou náležitostí žádosti o povolení k trvalému pobytu občana třetí země podle § 68 zákona o pobytu cizinců (tj. po 5 letech nepřetržitého pobytu na území).

 • Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán osobou uskutečňující zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu stanoveném Nařízením vlády č. 347/2008 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu (pdf, 847 kB).

 • Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka se nevyžaduje od cizince, který

  • nedosáhl věku 15 let,

  • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole

  • prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely tohoto zákona stanovena Nařízením vlády č. 347/2008 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu jako rovnocenná zkoušce z jazyka,

  • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo

  • dosáhl věku 60 let.

 • První pokus vykonání zkoušky je cizinci hrazen státem, a to na základě poukazu, který bude cizinci vystaven na kterémkoli pracovišti MV ČR. Poukaz lze cizinci vydat pouze jedenkrát. 

 • Více informací, seznam institucí oprávněných uskutečňovat zkoušku z českého jazyka či modelovou zkoušku naleznete na portálu Čeština pro cizince, věnovanému tomuto tématu.


Odbor azylové a migrační politiky, 18. prosince 2015

vytisknout  e-mailem