Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář o zaměstnávání osob se specifickými potřebami

Dne 27. 4. 2010 se ve velkém konferenčním sále ministerstva vnitra konal interní seminář „Pracovněprávní aspekty zaměstnávání osob se specifickými potřebami“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky a účastnice s aktivitami, jež jsou součástí projektu odboru personálního „Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV: nástroj ke zvýšení efektivity práce“. Konkrétně se na semináři hovořilo o pracovněprávních aspektech zaměstnávání matek na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob pečujících o osoby blízké, osob ve věku nad 55 let a osob se zdravotním postižením.  

Pracovněprávní aspekty zaměstnávání osob se specifickými potřebamiPracovněprávní aspekty zaměstnávání osob se specifickými potřebami

Seminář představil jednak širší rámec projektu zaměstnávání osob se specifickými potřebami na Ministerstvu vnitra a také cíle a cílové skupiny a očekávané výstupy celého projektu. Na semináři prezentovaly situaci na Ministerstvu vnitra Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka personálního odboru, a další zástupkyně z odboru personálního, které se danou problematikou zabývají: vedoucí pracovní skupiny projektu Eva Ferrarová, Mgr. Ivona Fadrhonsová a Mgr. Drahoslava Horáková. Jednotlivé přednášející zhodnotily současný stav zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na ministerstvu a nastínily potenciál pro přizpůsobení a rozvoj pracovních míst v nejbližším období. Dále seznámily účastníky semináře s interními předpisy a podmínkami, které již v současnosti upravují využívání pružné pracovní doby či zkrácených úvazků. Navazující diskuse se týkala především využívání pružné pracovní doby, zaměstnávání matek vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené, práce na dohodu a práce z domova. Jedna z přednášek byla věnována také návaznosti celého projektu na národní strategie a plány v oblasti stárnutí a integrace zdravotně postižených.

Zákonné úpravě využívání alternativních pracovních úvazků a jejich praktické interpretaci se ve své přednášce věnovala JUDr. Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl and Partners. Závěr setkání patřil přednášce Mgr. Kláry Fialové z občanského sdružení Formika, která uvedla konkrétní kazuistiku práce občanského sdružení v oblasti podporovaného zaměstnání pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zahrnující nejprve hledání vhodné pracovní pozice pro klienta a následně také podporu klienta pracovním asistentem.

Mgr. Fadrhonsová, Ing. Pikešová, Mgr. FerrarováMgr. Fadrhonsová, Ing. Pikešová, Mgr. Ferrarová

Jedním z výsledků semináře byl výzkum uskutečněný mezi účastníky. Celkem 37 respondentů se tak vyjadřovalo k otázkám zjišťujícím stav využívání alternativních úvazků na jednotlivých odborech, zájem o služby poskytované zaměstnancům například po mateřské a rozsah zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich možné uplatnění na jednotlivých odborech. Mezi účastníky panovala shoda především v potřebě průběžného doplňování nových informací o možnostech zaměstnávání osob se specifickými potřebami a využívání alternativ ke standardním úvazkům.


Odbor personální, 6.5.2010

vytisknout  e-mailem