Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

6. národní konference kvality veřejné správy

Úvodní informace

Ve dnech 9. - 11. února 2010 proběhla v městě Táboře 6. Národní konference kvality ve veřejné správě. Konferenci uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Městem Tábor, Jihočeským krajem a Radou kvality ČR. Záštitu nad celou akcí převzal ministr vnitra pan Martin Pecina. Oproti minulým ročníkům byla konference kvality tematicky obohacena spojením s další konferencí pořádanou Ministerstvem vnitra, a to konferencí pro personalisty. Letošní konference se zúčastnilo více než 300 hostů a v táborském kongresovém centru vystoupilo několik desítek přednášejících. Mezi hlavní témata konference patřilo zvyšování kvality ve veřejné správě prostřednictvím informačních technologií, rozvoj lidských zdrojů, zlepšování komunikace s veřejností nebo aktualizovaná příručka CAF pro Českou republiku.

  

Ceny

  

Prezentace ke stažení

Kvalita a rozvoj lidských zdrojů

Sekci moderoval Václav Velčovský z odboru efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra. Představil základní tezi sekce, které se drželi organizátoři při přípravě jejího složení: kvalita a lidské zdroje nejsou contradictio in adiecto, ale conditio sine qua non. Sekce byla složena ze 14 příspěvků, které vyslechlo střídavě přes 150 posluchačů. Tematicky bylo možno sekci rozdělit na čtyři okruhy: 1. činnost Ministerstva vnitra ČR a Institutu pro místní správu Praha, 2. pracovní právo a pracovně právní předpisy, 3. problematika genderu ve veřejné správě a 4. využití nových metod best practices v oblasti rozvoje kvality lidských zdrojů ve veřejné správě.

Inovace - včera a dnes

Sekci moderovala paní Jarmila Mravcová z Magistrátu města Chomutov, která ve své prezentaci "Ceny MV za inovace ve veřejné správě: shrnutí" obecně uvedla účastníky do problematiky inovací a praktickými informacemi, jako například statistikou cen udělených Ministerstvem vnitra v průběhu let, připravila prostor pro prezentaci konkrétních úspěšných inovativních projektů. Zájemci o dané téma se tak přehlednou formou seznámili se základními principy soutěže. Přednášku zakončila myšlenkou, v jejímž duchu se nesly i následující prezentované inovativní projekty: "Ve veřejné správě neexistuje situace, ze které bychom se nemohli poučit!"

Kvalita a informační technologie

Funkce moderátorů se ujali Jan Tretera z odboru efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra a Kateřina Černá z Úřadu městské části Praha 13. Téma sekce je velice aktuální vzhledem ke skutečnosti, že se v současné době pozornost a úsilí veřejné správy zaměřuje zejména na realizaci velkých projektů, které jsou praktickou realizací strategie SMART administration s využitím nejmodernější technologií a organizace práce. Projekty eGovermentu budou znamenat systémové změny procesů vnitřní a vnější komunikace veřejné správy a moci jako celku a jejich realizace bude znamenat i zvýšenou kvalitu těchto hlavních procesů.

Komunikace s veřejností

Sekci moderoval Karel Blaha z odboru efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra a cílem bylo představit posluchačům současný stav dané problematiky v České republice a moderní metody zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a přípravy dokumentů. V rámci sekce byly prezentovány významné soutěže, které se v České republice pořádají a v rámci kterých se snahy o zapojení veřejnosti vyhodnocují a odměňují. Kromě toho byly představeny dobré praxe z různých koutů České republiky.

  

Fotogalerie

  

Partneři konference

  

Mgr. Karel Blaha
Odbor efektivní veřejné správy
7.4.2010

  

vytisknout  e-mailem