Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Safer Internet

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli. Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě. V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

Děti začínají využívat internet ve věku sedmi let, mezi věkem 9 až 16 let je průměrná doba strávená na internetu dětmi 88 minut. Děti potřebují bezpečné prostředí pro webové surfování. Potřebují také kvalitní obsah pro stimulaci jejich představivosti a pomáhá jim učit se také dovednostem a nástrojům pro využívání internetu bezpečně a odpovědně. Mladí lidé a děti patří v dnešní době mezi největší skupinu uživatelů online a mobilních technologií v Evropě. Abychom je v tom podporovali a zároveň chránili, je nutné vyvinout vhodnou strategii, která bude odpovídat i jejich potřebám.
 
Cílem Digitální Agendy pro Evropu je mít digitálního každého Evropana. Děti uplatňují své potřeby na internetu, ale zároveň jsou velmi zranitelné. Internet je místem, které se může stát pro děti příležitostí pro přísun znalostí, komunikaci, rozvoj jejich dovedností a zlepšení své pracovní perspektivy a zaměstnatelnosti.
 
První program Safer Internet byl spuštěn v roce 1999, aby podpořil projekty a akce, stejně tak jako propagoval samoregulaci a mezinárodní spolupráci průmyslu. Ve dvou programovacích obdobích do roku 2013 programy Safer Internetu podpořily národní projekty zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází.
 
Následně byla přijata v roce 2012 Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem (.pdf, 285 KB), která se odkazovala na „Lepší internet pro děti (Better Internet for Kids – BIK)“. Strategie navrhuje sérii aktivit, které by měly být převzaty Komisí, členskými státy a celým řetězcem průmyslu. Děti by měly těžit z lepší digitální a mediální gramotnosti, měly by disponovat lepšími dovednostmi, kreativnějším a výukovým online obsahem. Rodiče a děti ocení lepší způsob zajištění online bezpečnosti, například jednoduché a efektivní nástroje pro oznámení zneužívání, věkově přiměřené soukromé nastavení, schéma klasifikace obsahu a rodičovskou kontrolu. Široká veřejnost bude mít užitek z lepších procesů pro identifikaci, oznámení a stažení online materiálu s dětským sexuálním zneužíváním.
 
Za celou tu dobu pokryly aktivity této problematiky zvyšování povědomí, boj proti nelegálnímu obsahu, filtrování a označování obsahu, zahrnuly veřejnost do tématu online bezpečnosti dětí a vytvořila se solidní databáze informací, které souvisely s využíváním nových technologií mladými lidmi. Safer Internet Day a Safer Internet Forum jsou hlavní globální každoroční události, které s programem souvisejí.
 
Pokračování programu Safer Internet je zaštítěno pod programem Connecting Europe Facility v oblasti telekomunikací. První výzva k podávání návrhů na projekt v oblasti digitální služby Safer Internetu byla vypsána v roce 2014 na základě pracovního programu 2014. V pracovním programu 2015 je opět možnost získat grant na další tříletý projekt, čímž se plánuje zajištění financování této služby do prvního kvartálu roku 2019. Poté je financování z programů EU pro Safer Internet značně nejisté.
 
Na evropské úrovni probíhá v oblasti bezpečnějšího internetu pro děti spousta aktivit a iniciativ. Například dne 11. března 2015 bylo schváleno Usnesení Evropského parlamentu o pohlavním zneužívání dětí na internetu, existují iniciativy mnohonárodnostní sítě EU Kids Online, studie Mapování politik bezpečnějšího internetu ve členských státech (.pdf, 1,07 MB) od společností Technopolis a IDATE apod.
 
Důležitou roli lepšího internetu pro děti hrají Centra Safer Internetu, která existují v současné době ve 30 evropských zemích. Dávají rady a informace dětem, rodičům, prarodičům, učitelům i sociálním pracovníkům. Centra také organizují mládežnické panely, které konzultují záležitosti online bezpečnosti a vyvíjejí informační materiály. Zároveň centra provozují služby horkých linek, které řeší oznámení na nelegální obsah či různé druhy projevů nenávisti v online světě.
 
V České republice se této problematice věnuje poměrně hodně subjektů z neziskového sektoru, ale i ze soukromého sektoru. Centrum bezpečnějšího internetu v ČR představuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, které má mnoho iniciativ, aktivit, českých i evropských projektů apod.


Odbor eGovernmentu, 15.4.2015

vytisknout  e-mailem