Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce OSR

 1. Evropská unie
  Evropská unie (EU) je politické a ekonomické nadnárodní uskupení, které si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě; jedná se o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. Od posledního rozšíření k 1. červenci 2013 tvoří EU 28 evropských států s více než 500 miliony obyvatel; v roce 2019 však Spojené království z EU patrně vystoupí. EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, nahradila tak Evropské společenství. ČR je členem od r. 2004.
  Problematika veřejné správy jako celku není součástí acquis communautaire, Evropská unie v zásadě ponechává na členských státech, jaký systém jejího fungování si zvolí. Přesto však tuto oblast pečlivě sleduje, zejména z pohledu schopnosti státu a jeho institucí aplikovat, implementovat a vynucovat acquis. Problematice veřejné správy je rovněž věnována pozornost z důvodu jejího významného vlivu na ekonomický rozvoj státu, hladké fungování ekonomických vztahů a tím potažmo na konkurenceschopnost a růst. Z těchto důvodů je rozvoj veřejné správy v členských státech podporován i finančními prostředky z fondů EU.

 2. Rada Evropy
  Rada Evropy (založená v roce 1949 a sídlící ve Štrasburku) je jednou z nejvýznamnějších evropských institucí (v současnosti má 47 členů), jejímž hlavním posláním je ochrana lidských práv. Značnou pozornost tato mezivládní organizace věnuje i problematice právní spolupráce, sociální soudržnosti, kultury a kulturní rozmanitosti, médií, vzdělávání, sportu, mládeže, životního prostředí, regionálního plánování a právě také otázkám místní a regionální správy. ČR je členem od r. 1993.

 3. ​​OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development
  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD") byla založena v roce 1961, sídlo má v Paříži. OECD hraje důležitou roli v koordinaci hospodářské a sociální politiky svých členů. Členské státy respektují shodné principy, kterými jsou tržní hospodářství, pluralitní demokracie a dodržování lidských práv. V současné době má 35 členů, Česká republika se stala členem v roce 1995.

 4. Visegrádská čtyřka
  Visegrádská čtyřka (dále jen "V4") je regionální uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.  Vznikla v roce 1991 podepsáním deklarace členských států V4 o úzké spolupráci na jejich cestě k evropské integraci. Po přijetí členských států V4 do Evropské unie se skupina zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. V rámci Regionálního partnerství spolupracuje V4 s Rakouskem a Slovinskem a v rámci tzv. programu V4+ spolupracuje s dalšími státy střední a východní Evropy.

 5. Východní partnerství
  Východní partnerství je projekt iniciovaný Evropskou unií v rámci evropské politiky sousedství. Jeho cílem je těsnější spolupráce Unie se šesti státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán).

 6. Bilaterální spolupráce
  Bilaterální vztahy v oblasti veřejné správy se řídí zejména již danou smluvní základnou (mezivládní a resortní smlouvy), ale také vychází z potřeb a současných požadavků České republiky a zahraničních partnerů. Vychází též z navrhované Koncepce jednotné prezentace České republiky v zahraničí.

 7. Analýza řízení veřejné správy ve vybraných zemích EU a světa
  Ministerstvo vnitra zpracovalo komparativní analýzu řízení veřejné správy v zahraničí. Tato analýza bude sloužit jako jeden z podkladů (inspiračních vzorů) pro budoucí změny kompetenčního uspořádání veřejné správy v ČR, kterou přepokládá koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 1. února 2021

  

vytisknout  e-mailem