Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Senát dnes novelou o zbraních zpřesnil pravidla pro nakládání, manipulaci, znehodnocování a obchod se zbraněmi

Senát dnes 12. prosince schválil novelu zákona, kterou ministr vnitra předkládá v rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu boje proti terorismu. 

Novela zákona o zbraních:

 • nově stanovuje režim kontroly znehodnocených zbraní - omezuje možnosti zpětné aktivace znehodnocených zbraní a jejich možného zneužití k protiprávnímu jednání
  (po znehodnocení bude muset být zbraň znovu předložena ke kontrole policii) 

 • upřesňuje podmínky pro povolování přepravy zbraní a střeliva
  (umožňuje povolování přepravy zbraní a střeliva za účelem tranzitu přes území ČR i zahraničním podnikatelům, zavádí institut "dlouhodobé povolení přepravy")

 • stanovuje povinnost hlásit přepravu většího množství zbraní a střeliva Policii České republiky
  (více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoli množství munice)

 • upřesňuje oprávnění Policie České republiky při výkonu dohledu nad dodržováním zákona o zbraních
  (jednoznačně stanovuje rozsah oprávnění policie při výkonu dohledu a výčet subjektů, na které se bude dohled vztahovat)

 • upřesňuje postavení zastupitelského úřadu České republiky jako orgánu vykonávajícího státní správu podle zákona o zbraních
  (zastupitelský úřad bude vydávat zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva a přijímat žádosti o povolení přepravy)

 • v souladu s novou koncepcí správního trestání jednoznačně stanovuje právní povinnosti fyzických osob, držitelů zbraní a zbrojních průkazů
  (v návaznosti na to nově upravuje a kategorizuje přestupky na úseku zbraní a střeliva a v souvislosti se zařazením všech těchto přestupků do zákona o zbraních vypouští ze zákona o přestupcích obecnou skutkovou podstatu přestupku na úseku zbraní a střeliva)

 • zpřesňuje podmínky posuzování bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu
  (u bezúhonnosti pamatuje i na případy, kdy bylo upuštěno od uložení trestu, na narovnání a další odklony v trestním řízení)

 • zpřesňuje úpravu zániku platnosti zbrojního průkazu, průkazu zkušebního komisaře, zbrojní licence a evropského zbrojního pasu
  (rozděluje důvody pro zánik platnosti do dvou skupin - kdy k zániku platnosti dochází ex lege, kdy o zániku platnosti rozhoduje správní orgán)

 • upřesňuje podmínky pro udělování výjimek k nabytí vlastnictví a držení zbraní kategorie A (zakázané zbraně) - výrazně omezuje možnost nošení zbraní této kategorie
  (zpřesňuje vymezení subjektů, kterým lze výjimku udělit - držitelé zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J)

 • odstraňují nedostatky stávající právní úpravy, které by mohly v praxi způsobovat aplikační problémy
  (udělování výjimek pro nabývání do vlastnictví a držení zbraní kategorie A, nošení střeliva)

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


12. prosince 2008

vytisknout  e-mailem