Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přesídlení první skupiny barmských uprchlíků z Malajsie

Dne 30. října 2008 v 17.40 hodin přistane na Ruzyňském letišti letadlo s první skupinou barmských uprchlíků čítající 23 osob. Skupina byla vybrána na přelomu července 2008 na základě výběrové mise Ministerstva vnitra v Malajsii, která patří dlouhodobě k cílovým zemím barmských uprchlíků a kde jich v současné době přebývá tisíce. 

Postavení barmských uprchlíků v této zemi je však velice problematické, neboť Malajsie není signatářem Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, a nezajišťuje tak uprchlíkům přístup k základním lidským, sociálním, kulturním a ekonomickým právům.

Ihned po příletu bude barmských uprchlíkům udělena mezinárodní ochrana formou azylu a budou přepraveni do azylového integračního střediska, kde jsou pro ně připraveny několika měsíční integrační programy, které je připraví na budoucí život v České republice. Skupina barmských uprchlíků byla pro realizaci pilotního přesídlovacího programu vybrána po pečlivém zvážení všech stávajících možností a při rozhodování byla zohledněna řada okolností, jako je např. problematická humanitární situace v zemi zostřená po nedávné přírodní katastrofě. V úvahu byla vzata také dlouhodobá a aktivní angažovanost České republiky vůči současné politické situaci v Barmě.

Česká republika v rámci svých humanitárních aktivit hodlá v tomto roce přesídlit zhruba 40 barmských uprchlíků v současné době pobývajících v Malajsii. Česká republika se tak připojuje k zemím, jako jsou například Kanada, Dánsko, Norsko či Holandsko, které provádějí přesídlovací aktivity na základě svých ročních přesídlovacích programů. Česká republika se hlásí k řešení globálních uprchlických problémů nejen na národní úrovni, ale také v mezinárodním měřítku.

Ministerstvo vnitra České republiky předložilo teoretický rámec pro realizaci přesídlovacích programů v podobě Koncepce národního přesídlovacího programu, který byl vládou České republiky přijat a schválen v červnu letošního roku. Koncepční dokument definuje možnosti České republiky v oblasti přesídlování v teoretickém i v praktickém ohledu a stanovuje základní mechanismy realizace přesídlovacích projektů ve všech stádiích. Součásti schváleného koncepčního materiálu byl rovněž návrh pilotního přesídlovacího programu skupiny barmských uprchlíků z Malajsie, na jehož realizaci se taktéž podílejí UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci.

Pro Českou republiku není přesídlovací akce barmských uprchlíků první zkušeností. V oblasti přesídlování může Česká republika navázat na několik úspěšných projektů podobného druhu realizovaných v uplynulých letech. Jedná se například o několikaletý projekt přesídlování krajanů, tedy cizinců s prokázaným českým původem žijících v zahraničí, ze zemí bývalého Sovětského svazu a o projekty přesídlení skupiny uzbeckých uprchlíků v prosinci 2005 a skupiny kubánských uprchlíků v březnu 2007. Mimoto může Česká republika čerpat ze svých dlouhodobých zkušeností s humanitárními projekty zaměřenými na pomoc uprchlíkům organizovanou na území České republiky, jako byl instrument dočasného útočiště během války v bývalé Jugoslávii či program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (Medevac).

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


29. října 2008

vytisknout  e-mailem