Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku

Ministr vnitra Ivan Langer v pátek 24. října 2008 reprezentoval Českou republiku na dnešním dalším pravidelném zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku. 

Tématem Rady pro spravedlnost a vnitro se bylo:

  • přijetí nového mandátu pro migraci ze Schengenského informačního systému (SIS1) na SIS II
  • posílení boje proti drogám v západní Africe
  • Francie informovala Radu o svých záměrech v oblasti evropského PNR - tedy předávání údajů ze jmenné evidence cestujících od leteckých dopravců orgánům vymáhajícím právo
     

Posílení boje proti drogám v západní Africe.

Česká republika vnímá závažnost situace a podporuje francouzskou iniciativu o posílení spolupráce EU se západní Afrikou v boji proti obchodu s drogami. "Nárůst obchodu s kokainem vnímáme jako reálnou hrozbu, které musí Evropská unie čelit společně. Máme zájem svým dílem a za podpory partnerů, kteří mají k dispozici příslušné kapacity a kontakty, přispět k naplňování záměru Francouzského předsednictví i v průběhu našeho předsednictví," dodal ministr vnitra.
 

Francie informovala Radu o svých záměrech v oblasti evropského PNR - tedy předávání údajů ze jmenné evidence cestujících od leteckých dopravců orgánům vymáhajícím právo.

ČR vítá diskusi o všeobecných otázkách evropského systému PNR. Co se týče povahy útvaru informací o cestujících věříme, že má být ponechána flexibilita v definování postavení útvaru informací o cestujících ve vztahu k orgánům vynucujícím právo. Předpokládáme, že útvar informací o cestujících bude umístěn v organizačním rámci Policie - konkrétně v rámci zřizovaného "národního kontaktního bodu pro terorismus", což umožní vyhnout se obtížím spojeným se zřizováním nových institucí, jako jsou větší finanční náklady nebo složitější legislativní implementace předpisu z hlediska pravomocí, odpovědnosti, spolupráce s dalšími orgány i z hlediska režimu ochrany osobních údajů.
 

Před zasedáním Rady pro spravedlnost a vnitřní věci proběhlo bilaterální jednání s rakouskou ministryní vnitra Maria Fekter.

Ministr vnitra představil nástin priorit českého předsednictví, mezi které patří např. analýza využívání komunikačních sítí, kanálů a databází, mezinárodní ochrana dětí, boj proti drogám či vyvážená politika v oblasti migrace a azylu. Ivan Langer a Maria Fekter dále hovořili o spolupráci v rámci zemí Salzburského fóra.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


27. října 2008

vytisknout  e-mailem