Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský týden mobility

Přijďte na Den dopravní výchovy 22. září do Muzea Policie ČR. 

"Evropský týden mobility" ve dnech 16. až 22. září 2008 se bude konat v Evropě již posedmé. Cílem této osvětové a propagační akce je podpora přijatelnějšího způsoby dopravy, snižování počtu a následků dopravních nehod v evropských městech a je také významným příspěvkem k dopravní výchově. Den 22. září 2008 je navíc vyhlášen Evropským dnem bez aut (EDBA).

Ve vyspělých státech jsou dopravní nehody příčinou v průměru 41 % všech usmrcení dětí do 14 let v důsledku úrazu. Většina nejzávažnějších úrazů dětí je způsobena v dopravě.

V České republice jsou dětské úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Nemalou část úrazů tvoří skupina zranitelných účastníků silničního provozu - chodci a cyklisté. Aktivity realizované v oblasti prevence dětských úrazů v České republice v posledních letech přispěly k mírnému snížení úmrtnosti dětí v důsledku úrazů.
 

Obsah a cíle Evropského týdne mobility

Mnoho našich měst a lokalit má problémy se stále rostoucí automobilovou dopravou a s nepříznivými následky, které její nárůst provázejí. A právě světová kampaň Evropský týden mobility pomáhá motivovat lidi k tomu, aby více chodili pěšky, využívali veřejnou dopravu, jezdili na kole, a také tím přispěli k bezpečnosti v silničním provozu.

V době konání Evropského týdne mobility se ve městech občanům nabízejí různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany se zdravotním handicapem, semináře, akce na dětském dopravním hřišti, apod.).

Za Českou republiku koordinuje Evropský týden mobility (ETM) a EDBA Ministerstvo životního prostředí, kde lze získat další důležité podrobnosti (národní koordinátorka Mgr. Eva Veverková, tel.: 267-122-139, E-mail: eva_veverkova@env.cz).
 

Evropský týden mobility a EDBA v resortu vnitra

Také resort vnitra bude plnit úkoly, které ukládá vládou schválená Národní strategie zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a úkoly stanovené Programem Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

Centrum dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR v Praze ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV a dalšími spolupracovníky připravuje Den dopravní výchovy v areálu Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2. Akce se bude konat v pondělí dne 22. září 2008 od 10:00 do 16:00.

Pro dětské návštěvníky bude připraveno dopravní hřiště, jízdy zručnosti, soutěže, testy a hry s tématikou bezpečnosti silničního provozu. Proběhnou tři dětská divadelní představení s názvem "Kolo tety Berty" - v 9:00, v 10:30 a ve 14:00 hodin. Mladí účastníci silničního provozu shlédnou a budou si moci vyzkoušet ukázky první pomoci. Dětem poradí zkušení příslušníci dopravní policie či policejní preventisté. Samozřejmostí je, že na veškeré akce je vstup zdarma.

Všechny preventivní aktivity přispějí nejen ke zdárnému průběhu Evropského týdne mobility 2008, ale i ke zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, což je jedním z úkolů Ministerstva vnitra a Policie ČR.

K ETM se v roce 2008 v České republice postupně hlásí mnoho měst, které jsou trvale zapojeny do programů prevence kriminality na místní úrovni.

  

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV
tel.: 974 833 217, e-mail: sekropk@mvcr.cz

  


17. září 2008

vytisknout  e-mailem