Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výstava "Nepokořené město"

Rok 1968 se nesmazatelně zapsal do dějin naší republiky. Pražské jaro s jeho příslibem obrody a návratu demokracie bylo perspektivou pro velkou část obyvatel tehdejšího Československa. Veškeré naděje však skončily v srpnových dnech téhož roku. 

Ke 40. výročí srpnových událostí otevírá Muzeum Policie České republiky v Praze výstavu s názvem "Nepokořené město". Jejím cílem je vystižení reálné situace a událostí, ke kterým v Praze během invaze armád Varšavské smlouvy došlo. Náladu v pražských ulicích a reakce obyvatel vykresluje množství dokumentárních materiálů z té doby. Nad touto akcí převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Přemysl Sobotka.

Lze říci, že výstava je tvořena třemi navzájem souvisejícími a provázanými celky. První z nich se skládá ze souboru panelů připravených ve spolupráci s brněnským Muzeem českého a slovenského exilu. Je zaměřen především na obrazové a textové ztvárnění invaze pěti "spojeneckých" armád do Československa.

Druhý celek obsahuje emocionálně motivující fotografie Jiřího Všetečky, které bez příkras konkrétně dokumentují srpnovou situaci v ulicích našeho hlavního města.

Třetí celek tvoří originální písemné materiály o průběhu vstupu vojsk do Prahy. Jednotlivá hlášení byla zapsána na operačním středisku tehdejší Městské správy VB Praha. V osmdesátých letech byla tato dokumentace určena ke zničení, ale zachránil ji důstojník kriminální služby. Materiály zachycují průběh událostí po jednotlivých minutách, obsahují seznamy mrtvých a raněných občanů, dokumentují trestnou činnost páchanou invazními vojsky na osobách i na majetku. Právě na jejich základě byl vytvořen dokumentární film České televize "Žaloba z ulice 1968", jehož projekce je součástí výstavy. Hlášení jsou doplněna dobovými tisky, letáky, trojrozměrnými exponáty apod. V této části je rovněž prezentována dokumentace případu nálezu zbraní u Sokolova, včetně konkrétních nalezených zbraní a reakcí tehdejšího tisku.

"Nepokořené město", které podává bez příkras a iluzí informace o dění v hlavním městě našeho státu ve dnech nejkritičtějších, je veřejnosti přístupno od 22. srpna do 21. září 2008.Výstava je situována v objektu Muzea Policie České republiky, které se nalézá v ulici Ke Karlovu 1, Praha 2. Muzeum je otevřeno denně, s výjimkou pondělků, od 10.00 do 17.00 hodin.

  

Marcela Machutová
ředitelka Muzea Policie ČR

  


19. srpna 2008

vytisknout  e-mailem