Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Prst ukazující na podklady

Kandidatura státních zaměstnanců ve volbách do zastupitelstev

Stanovisko k podmínkám kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev 

Modré bubliny

Zveřejněn nový Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu k provádění výběrových řízení

Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení; tímto Metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn náměstka ministra vn... 

Práce na notebooku

Dotazník ke slaďování za rok 2018

Předmětný dotazník obsahující 38 otázek z oblasti slaďování bude využit pro zpracování výroční zprávy k hodnocení vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby slu... 

Archivni_spisy-obr_3

Harmonogram systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020

Usnesením č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 uložila vláda České republiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služeb... 

Brýle na svazku papíru

Rozhodnuti o osobním příplatku a o tzv. žabákování po služebním hodnocení za rok 2018

K dotazům služebních úřadů týkajícím se výrokové části rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku (v závislosti na výsledku služebního hodnocení za rok 2018) a výrokové č... 

ruce_s_globem.jpg

Pozvánka na Den otevřených dveří projektu PROAK

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců služebních úřadů a osta... 

Modré bubliny

Informace k novému nařízení vlády o oborech státní služby a jeho dopadu na konání (zvláštní části) úřednické zkoušky od 1. července 2019

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky, že dnem 1. července 2019 nabývá účinnosti nové nařízení vlády o oborech státní služby (č. 1/2019 Sb.), elektroniky dostupné zde: 

EPSA2019.jpg

Informace k Evropské ceně pro veřejný sektor

Výzva k předkládání přihlášek do soutěže "Evropská cena pro veřejný sektor" (European Public Sector Award - EPSA). 

Archivni_spisy-obr_4

Informace k dokončení výběrových řízení vyhlášených před novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 35/2019 Sb.

(1) Vzhledem k tomu, že novela zákona o státní službě provedená zákonem č. 35/2019 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení k úpravě výběrových řízení, je třeba již dnem nabytí její účinnosti (1. 3. ... 

Brýle na svazku papíru

Novela zákona o státní službě

Dne 14. února 2019 byla rozeslána částka Sbírky zákonů č. 15, která obsahuje zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2... 

 

Stránkování: Počet: 229 / 23 | 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 23 |

vytisknout  e-mailem