Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodické pokyny

2024

  

2023

  

2022

  

2021

  

2020

 • Metodický pokyn č. 1/2020
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti  ke skončení služebního poměru)

 • Metodický pokyn 1/2017 - aktualizace k 6. dubnu 2020
  (aktualizace metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky)

  

2019

 • Metodický pokyn č. 2/2019
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru, tímto metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016)

 • Metodický pokyn č. 1/2017 - aktualizace k 13. září 2019
  (aktualizace metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky)

 • Metodický pokyn č. 1/2017 -  aktualizace k 2. červenci 2019
  (aktualizace metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky)

 • Metodický pokyn č. 1/2019
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení; tímto Metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017)

  

2018

  

2017

  

2016

 • Metodický pokyn č. 3/2016
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2016, kterým se stanoví podrobnosti kárné odpovědnosti státních zaměstnanců a kárného řízení)

 • Metodický pokyn č. 2/2016
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2016, kterým se stanoví pravidla pro zpracování návrhu systemizace služebních a pracovních míst ve služebním úřadu s účinností od 1. ledna 2017)
  - metodický pokyn překonán služebním předpisem NMV č. 3/2017 k systemizaci

 • Metodický pokyn č. 1/2016 (zrušen metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019)
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru)
  - aktualizace: Metodický pokyn č. 2/2017 se ruší Metodickým pokynem č. 2/2019

  

2015

 • Metodický pokyn č. 8/2015
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu)

 • Metodický pokyn č. 7/2015
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 7/2015, kterým se stanoví pravidla pro zpracování návrhu změn systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016)

 • Metodický pokyn č. 6/2015 (zrušen metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017)
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených; verze 2 platná ode dne 21. 12. 2015)
 • Metodický pokyn č. 5/2015
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5/2015, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky)

 • Metodický pokyn č. 4/2015 (zrušen dne 3. 5. 2017 rozhodnutím náměstka ministra vnitra pro státní službu)
  (Pro případ dlouhodobé odstávky Informačního systému o státní službě byl zpracován metodický pokyn náměstka pro státní službu č. 4/2015, který stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky v těchto případech. Tento metodický pokyn vychází z původního metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky, jenž byl k 15. 2. 2017 nahrazen novým metodickým pokynem č. 1/2017.)

 • Metodický pokyn č. 3/2015
  (aktualizovaný metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky; verze 3 platná ode dne 27. 10. 2015)
 • Metodický pokyn č. 2/2015
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky)

 • Metodický pokyn č. 1/2015
  (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke vzniku služebního poměru dosavadních zaměstnanců ve služebních úřadech) 

  


5. března 2024

vytisknout  e-mailem