Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona o státní službě

Dne 14. února 2019 byla rozeslána částka Sbírky zákonů č. 15, která obsahuje zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a dále nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Obě tyto normy nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejich vyhlášení, tedy 1. března 2019. V případě zákona č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon o státní službě, je ve Sbírce zákonů uveřejněn schválený text, který obsahuje ustanovení o účinnosti dnem 1. ledna 2019. Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 22/13 ze dne 12. listopadu 2013 a rozsudku Nejvyššího správního soudu 4 Ans 5/2007 ze dne 28. listopadu 2008 vyplývá, že v případě stanovení účinnosti právního předpisu dnem předcházejícím jeho publikaci se použije ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, a tedy právní předpis nabyde účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  

vytisknout  e-mailem