Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k dokončení výběrových řízení vyhlášených před novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 35/2019 Sb.

(1) Vzhledem k tomu, že novela zákona o státní službě provedená zákonem č. 35/2019 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení k úpravě výběrových řízení, je třeba již dnem nabytí její účinnosti (1. 3. 2019) postupovat podle nové právní úpravy. 

(2) Služební orgány, pokud jde o podmínky účasti ve výběrovém řízení, jsou vedeny snahou o maximální možnou ochranu žadatelů s cílem je pokud možno nepoškozovat.

(3) Pokud jde o změny v předpokladech pro účast ve výběrových řízeních na služební místa představených pro některé další kategorie osob, služební orgány připustí účast skupiny žadatelů o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného, o něž byla úprava výběrových řízení rozšířena, pokud tito žadatelé podali včasnou žádost do výběrového řízení. Výše uvedení žadatelé tedy nebudou vyřazeni z výběrového řízení s odkazem na dosavadní právní úpravu, pokud k jejich vyřazení nedošlo již před nabytím účinnosti novely. Pokud se do výběrového řízení na služební místo představeného vyhlášeného přede dnem nabytí účinnosti novely přihlásí žadatel, který splňoval předpoklad účasti ve výběrovém řízení podle dosavadní úpravy, ale podle nové úpravy tento předpoklad nesplňuje, nebude po nabytí účinnosti novely tento žadatel vyřazen, byť s ním ještě nebyl proveden pohovor.

(4) Pokud bylo před nabytím účinnosti novely vyhlášeno první kolo výběrového řízení na služební místo představeného, na základě kterého nebylo služební místo obsazeno, platí pro vyhlášení druhého kola výběrového řízení ustanovení zákona o státní službě ve znění po nabytí účinnosti novely, a to včetně předpokladů pro účast ve výběrovém řízení.

(5) Pokud bylo před nabytím účinnosti novely vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na služební místo představeného, na základě kterého nebylo služební místo obsazeno, nevyhlásí se již po nabytí účinnosti novely třetí kolo výběrového řízení (i pokud jej zákon o státní službě ve znění před nabytím účinnosti upravoval), ale vyhlásí se opět druhé kolo výběrového řízení s předpoklady účasti upravenými v zákonu o státní službě ve znění po nabytí účinnosti novely.

(6) Pokud bylo před nabytím účinnosti novely vyhlášeno třetí kolo výběrového řízení na služební místo představeného, na základě kterého nebylo služební místo obsazeno, nevyhlásí se již po nabytí účinnosti novely znovu třetí kolo výběrového řízení (i pokud jej zákon o státní službě ve znění před nabytím účinnosti novely upravoval), ale vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení s předpoklady účasti upravenými v zákonu o státní službě ve znění po nabytí účinnosti novely.

  

vytisknout  e-mailem