Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozhodnuti o osobním příplatku a o tzv. žabákování po služebním hodnocení za rok 2018

K dotazům služebních úřadů týkajícím se výrokové části rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku (v závislosti na výsledku služebního hodnocení za rok 2018) a výrokové části rozhodnutí o platu v souvislosti s postupem do vyššího platového stupně na základě § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (na základě dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení za roky 2017 a 2018 s vynikajícími výsledky a bodovou klasifikací 6,1 bodu) uvádí sekce pro státní službu následující. 

  • Do výroku rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku (v závislosti na výsledku služebního hodnocení za rok 2018) je třeba uvést odkaz na § 149 odst. 1 zákona o státní službě ve spojení s čl. II bod 6. zákona č. 35/2019 Sb. ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 134/2015 Sb. (§ 6 odst. 1 písm. a)/b)/c)//odst. 2). Ve zbytku lze využít vzor rozhodnutí o osobním příplatku zveřejněný na internetových stránkách sekce pro státní službu v záložce Dokumenty a stanoviska/Vzory úkonů.

  • Do výroku rozhodnutí o platu v souvislosti s postupem do vyššího platového stupně na základě § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (na základě dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení za roky 2017 a 2018 s vynikajícími výsledky a bodovou klasifikací 6,1 bodu) je třeba uvést odkaz na § 145 zákona o státní službě ve spojení s § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 36/2019 Sb. ve spojení s 3 odst. 3 a 7 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Ve zbytku lze využít vzor rozhodnutí o platu v souvislosti s postupem do vyššího platového stupně na základě § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, zveřejněný na internetových stránkách sekce pro státní službu v záložce Dokumenty a stanoviska/Vzory úkonů s nezbytným přizpůsobením změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

  

vytisknout  e-mailem