Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
ruce_s_globem.jpg

Pozvánka na Den otevřených dveří projektu PROAK

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců služebních úřadů a osta... 

Modré bubliny

Informace k novému nařízení vlády o oborech státní služby a jeho dopadu na konání (zvláštní části) úřednické zkoušky od 1. července 2019

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky, že dnem 1. července 2019 nabývá účinnosti nové nařízení vlády o oborech státní služby (č. 1/2019 Sb.), elektroniky dostupné zde: 

EPSA2019.jpg

Informace k Evropské ceně pro veřejný sektor

Výzva k předkládání přihlášek do soutěže "Evropská cena pro veřejný sektor" (European Public Sector Award - EPSA). 

Archivni_spisy-obr_4

Informace k dokončení výběrových řízení vyhlášených před novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 35/2019 Sb.

(1) Vzhledem k tomu, že novela zákona o státní službě provedená zákonem č. 35/2019 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení k úpravě výběrových řízení, je třeba již dnem nabytí její účinnosti (1. 3. ... 

Brýle na svazku papíru

Novela zákona o státní službě

Dne 14. února 2019 byla rozeslána částka Sbírky zákonů č. 15, která obsahuje zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2... 

Modré bubliny

Kolektivní dohoda vyššího stupně od 1. ledna 2019

Dne 12. prosince 2018 byla podepsána KOLEKTIVNÍ DOHODA VYŠŠÍHO STUPNĚ mezi Vládou ČR a odborovými organizacemi zastupujícími zájmy státních zaměstnanců ve služebním poměru. 

Otázky a odpovědi

DOTAZNÍK k postupu zavádění řízení kvality

Dotazník byl zpracován pro účely předložení materiálu vládě ČR s informací o postupu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. dubna 2018 ... 

Bryle_na_slozce.jpg

Stanovisko MPSV k valorizaci platového tarifu po zrušení služebního místa

Na rozdíl od zákoníku práce se do platové třídy ve státní službě nezařazuje zaměstnanec, ale služební místo. 

formulář

Nové zkušební otázky na obecnou část úřednické zkoušky

Nové zkušební otázky a přehled literatury k obecné části úřednické zkoušky 

ruce_s_globem.jpg

Nabídka školení a seminářů sekce pro státní službu

 

 

Stránkování: Počet: 215 / 22 | 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22 |

vytisknout  e-mailem