Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Prst na klávesnici

Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018, vládou projednaná dne 8. 7. 2019

Na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech byla zpracována Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služební... 

Modré bubliny

Zveřejněn aktualizovaný Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu k provádění úřednické zkoušky

 

Archivni_spisy-obr_2

S účinností od 1. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů vydána vyhláška k úřednické zkoušce a nařízení vlády o rovnocennosti

S účinností od 1. 7. 2019 byla vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 160/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. a dále n... 

Modré bubliny

Nabídka vzdělávacích akcí sekce pro státní službu

Sekce pro státní službu opětovně spouští přípravu a realizaci vzdělávacích programů a školení, zejména organizovaných v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy ... 

Prst ukazující na podklady

Kandidatura státních zaměstnanců ve volbách do zastupitelstev

Stanovisko k podmínkám kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev 

Modré bubliny

Zveřejněn nový Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu k provádění výběrových řízení

Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení; tímto Metodickým pokynem se ruší Metodický pokyn náměstka ministra vn... 

Práce na notebooku

Dotazník ke slaďování za rok 2018

Předmětný dotazník obsahující 38 otázek z oblasti slaďování bude využit pro zpracování výroční zprávy k hodnocení vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby slu... 

Archivni_spisy-obr_3

Harmonogram systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020

Usnesením č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 uložila vláda České republiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služeb... 

Brýle na svazku papíru

Rozhodnuti o osobním příplatku a o tzv. žabákování po služebním hodnocení za rok 2018

K dotazům služebních úřadů týkajícím se výrokové části rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku (v závislosti na výsledku služebního hodnocení za rok 2018) a výrokové č... 

ruce_s_globem.jpg

Pozvánka na Den otevřených dveří projektu PROAK

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců služebních úřadů a osta... 

 

Stránkování: Počet: 223 / 23 | 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23 |

vytisknout  e-mailem