Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k novému nařízení vlády o oborech státní služby a jeho dopadu na konání (zvláštní části) úřednické zkoušky od 1. července 2019

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky, že dnem 1. července 2019 nabývá účinnosti nové nařízení vlády o oborech státní služby (č. 1/2019 Sb.), elektroniky dostupné zde: 

K  datu 1. 7. 2019 tak zaniká stávajících 79 oborů státní služby, stanovených dosavadním nařízením vlády č. 136/2015 Sb., o oborech státní služby a nově bude existovat pouze 63 oborů státní služby podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Některé obory státní služby se co do názvu nemění, některé však samostatně zanikají a místo nich vznikají jejich faktickým sloučením nové, šířeji pojaté obory.

 V návaznosti na tuto legislativní změnu dojde též k nezbytně nutné novelizaci vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., především její přílohy č. 2, v níž je pro jednotlivé obory státní služby stanoven výčet mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky.

S platností ke dni nabytí účinnosti novely vyhlášky, tj. k  1. 7. 2019 tak budou pro nově stanovené obory státní služby (a to případně i pro obory co do názvu nezměněné, neboť i zde může dojít ke změně přílohy č. 2 vyhlášky) s přiměřeným předstihem publikovány nové zkušební otázky pro jednotlivé zvláštní části úřednické zkoušky.

Pro státní zaměstnance s povinností vykonat úřednickou zkoušku (její zvláštní část) v oboru státní služby, k jehož výkonu byli na služební místo zařazeni nebo jmenováni platí, že nevykonají-li příslušnou zvláštní část úřednické zkoušky do 30. 6. 2019, v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 1/2019 Sb., budou tuto povinnost od 1. 7. 2019 plnit výlučně vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky v odpovídajícím novém oboru státní služby (dle převodní tabulky oborů státní služby v příloze č. 2 k citovanému nařízení vlády č. 1/2019 Sb.).

To obdobně platí i pro případné zájemce o vykonání úřednické zkoušky na vlastní náklady.

  

vytisknout  e-mailem