Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020

Usnesením č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 uložila vláda České republiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2020. 

Při jednání zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva financí byl navržen postup prací na přípravě systemizace s účinností od 1. ledna 2020 takto:

 1. Příprava systemizace služebních úřadů s účinností od 1. 1. 2020 bude probíhat paralelně s přípravou vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2020.

 2. V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě předloží služební orgány návrhy systemizace Ministerstvu vnitra. Termín pro předložení návrhů stanoví Ministerstvo vnitra tak, že posledním dnem lhůty pro předložení návrhu bude 15. den po schválení návrhu státního rozpočtu vládou České republiky.

 3. V souladu s usnesením vlády č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 musí předložené návrhy systemizace s účinností od 1. ledna 2020 odpovídat parametrům schváleného vládního návrhu státního rozpočtu.

 4. Ministerstvo financí navrhne vládě České republiky, aby skutečnosti uvedené v bodě 2) a 3) uložila ke splnění v usnesení k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2020, tj.:

  - uloží členům vlády a vedoucím dalších ústředních správních úřadů, aby ve lhůtě 15 dnů zajistili předložení návrhů systemizace služebních úřadů s účinností od 1. ledna 2020, které budou odpovídat objemem prostředků na platy a počtem míst schválenému vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020.

 5. Úpravy systemizace, kterou vláda projedná a schválí, nebudou do nabytí její účinnosti přípustné s výjimkou úprav systemizace vyplývajících:

  1. z rozhodnutí vlády (existence materiálu schváleného vládou, kdy v jejím usnesení jsou definovány přímé dopady do parametrů systemizace),

  2. ze schváleného projektu financovaného z fondů EU (jedná se o projekty, které budou schváleny v období do konce roku 2019, a zároveň nebudou obsaženy ve schváleném vládním návrhu státního rozpočtu),

  3. ze zákona (zákon musí být alespoň podepsán prezidentem republiky a v jeho důvodové zprávě nebo v odůvodnění pozměňovacího návrhu musí být přímo definovány dopady do parametrů systemizace). 

 6. Postup přípravy systemizace podle tohoto harmonogramu může být upraven v návaznosti na usnesení vlády České republiky k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
   

Návrh harmonogramu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2020 byl schválen Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí 4. 3. 2019.

  

vytisknout  e-mailem