Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanoviska

Stanoviska sekce pro státní službu ke stažení
Metodické stanovisko sekce pro státní službu Ministerstva vnitra k posouzení možného odvetného opatření proti účastníkovi řízení v řízeních ve věcech služby
- publikováno dne 10. 6. 2024
ZDE (pdf, 88 kB)
Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a sekce pro státní službu Ministerstva vnitra k podmínkám pro určení zvýšeného platového tarifu upraveného v nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 447/2023 Sb.
- publikováno dne 13. 2. 2024
ZDE (pdf, 207 kB)
Změna v postavení představených kteří nesplňují předpoklad vzdělání po novele zákona o státní službě účinné k 1. 10. 2023
- publikováno dne 26. 9. 2023
ZDE (pdf, 200 kB)
Opakování mimořádného platového postupu na základě služebního hodnocení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
- publikováno dne 24. 3. 2023
ZDE (pdf, 65 kB)
Upravené stanovisko týkající se postavení představených po novele zákona o státní službě účinné k 1. 1. 2023 -
Výkladová stanoviska sekce pro státní službu v návaznosti na novelu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě -
Stanovisko sekce pro státní službu k postupu prošetřovatelů určených ve služebních úřadech podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. po uplynutí lhůty pro transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
- aktualizováno dne 23. 5. 2022
ZDE (pdf, 708 kB)
Stanovisko k povaze kurzů BBA, MBA či MPA, DBA a obdobných ve vztahu k možnosti zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu (§ 109 zákona o státní službě)
- publikováno dne 22. 9. 2020
ZDE (pdf, 202 kB)
Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev
- publikováno dne 9. 5. 2019
ZDE (pdf, 160 kB)
Členství státních zaměstnanců v okrskových volebních komisích
 - publikováno dne 25. 10. 2017
ZDE (pdf, 43 kB)
Stanovisko k aplikaci § 81 zákona o státní službě ZDE (pdf, 638 kB)

Stanovisko k aplikaci § 35 odst. 4 zákona o státní službě

ZDE (pdf, 47 kB)

Metodické stanovisko k přechodným ustanovením souvisejícím se zrušením § 29 odst. 3 a § 59 zákona o státní službě

ZDE (pdf, 204 kB)

Metodické stanovisko k § 190a zákona o státní službě

ZDE (pdf, 237 kB)
Stanovisko k rovnocennosti úřednické zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ZDE (pdf, 87 kB)
Stanovisko k dokládání úrovně znalosti cizího jazyka požadované na příslušném služebním místě 
- publikováno dne 17. 5. 2016, aktualizováno dne 17. 9. 2019
ZDE (pdf, 130 kB)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 1352015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat ZDE (pdf, 399 kB)
Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev ZDE (pdf, 225 kB)
Stanovisko k postupu při vydávání osvědčení o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací podle § 36 odst. 4 zákona o státní službě ZDE (pdf, 195 kB)
Stanovisko k nemožnosti zkrácení lhůty pro vyrozumění státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky ZDE (pdf, 185 kB)
Srovnání postavení zaměstnanců v pracovním poměru podle ustanovení § 178 a podle ustanovení § 190 odst. 4, odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve vztahu k možnosti konat úřednickou zkoušku ZDE (pdf, 261 kB)
Možnosti státního zaměstnance při využití studijního pobytu Young Leaders Program
- aktualizováno dne 10. 11. 2020
ZDE (pdf, 74 kB)
Postavení vedoucího služebního úřadu nebo jiného představeného, jehož služební poměr vznikl podle § 186 odst. 1 nebo § 188 odst. 1 zákona o státní službě, který neuspěje ve výběrovém řízení vyhlášeném podle § 186 odst. 4 nebo § 188 odst. 6 zákona o státní službě nebo se tohoto výběrového řízení nezúčastní ZDE (pdf, 197 kB)
Právní postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (část první) ZDE (pdf, 196 kB)
Právní postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (část druhá) ZDE (pdf, 69 kB)
Aplikace § 80 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ZDE (pdf, 123 kB)
Právní postavení rezortních expertů působících na Stálém zastoupení ČR při Evropské Unii v Bruselu, ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě ZDE (pdf, 216 kB)
Doporučení - whistleblowing / prošetřovatel
- staženo dne 8. 8. 2023
-

  

vytisknout  e-mailem