Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy

 • Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy
 • Evaluační zprávy plnění
 • Předběžná podmínka č. 11
 • Výroční zprávy o stavu veřejné správy
 • Dostupnost veřejné správy v území
 • Vzdělávání zastupitelů a úředníků obcí
 • Řízení kvality a lidských zdrojů
 • Modernizace a inovace ve veřejné správě
 • Financování výkonu veřejné správy
 • Obsolence
 • Ostatní

Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy

Výstupy Strategického rámce rozvoje veřejné správy

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí.

V záložkách výše najdete evaluační zprávy plnění Strategického rámce, analytické, podkladové, metodické a další materiály k jednotlivým oblastem řešeným Strategickým rámcem.

Základní dokumenty:

Kontakty:

Ministerstvo vnitra
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Sekretariát:
Tel: 974 816 644
E-mail: osr@mvcr.cz

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 5. srpna 2019

  

Evaluační zprávy plnění

Evaluační zprávy plnění

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 30. srpna 2023

  

Předběžná podmínka č. 11

Výroční zprávy o stavu veřejné správy

Dostupnost veřejné správy v území

Dostupnost veřejné správy v území

Více informací naleznete zde.

Atlas veřejné správy: mapový portál

Meziobecní spolupráce

Územně správní členění:

Matriční úřady:

Veřejnoprávní smlouvy:

Výkon veřejné správy:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 22. května 2023

  

Vzdělávání zastupitelů a úředníků obcí

Vzdělávání zastupitelů a úředníků obcí

Projekt Zastupitel v kurzu 2022 (studijní materiály):

Projekt Zastupitel v kurzu 2020 (studijní materiály):

Projekt Zastupitel v kurzu 2019 (studijní materiály):

Projekt Zastupitel v kurzu 2018 (studijní materiály):

Metodické materiály:

Vzorové vzdělávací programy pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků s vazbou na výkon správní činnosti:

Vzdělávání úředníků ÚSC

Vzdělávací program Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením / KOOSV:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 28. dubna 2023

  

Řízení kvality a lidských zdrojů

Modernizace a inovace ve veřejné správě

Modernizace a inovace ve veřejné správě

Systém měření a hodnocení výkonu veřejné správy v ČR:

Snižování regulatorní zátěže:

Více informací naleznete zde.

Easy to read:

Komunikace

Inovace ve veřejné správě:

Ostatní:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 30. srpna 2023

  

Financování výkonu veřejné správy

Financování výkonu veřejné správy

Více informací naleznete zde.

Metodika stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti (pdf, 1,1 MB)

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 25. listopadu 2022

  

Obsolence

Obsolence

Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů

Vítejte na webu databáze právních předpisů České republiky!

Zpracováno v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

EU-ESF-OPZ_-_obr.png MV_-_obr.jpg
 

Databáze je pro přehlednost rozdělena do dvou souborů:

Výčet analyzovaných publikačních prostředků, zadávací dokumentaci a další podrobnosti k projektu naleznete v NEN.
 

Vysvětlující textové části k analýze naleznete zde:

Obsah databáze

Databáze obsahuje právní předpisy publikované v oficiálních promulgačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018 na území České republiky a jejích státoprávních předchůdců včetně informací vyplývajících z věcné analýzy každého právního předpisu.
 

Vznik databáze

Jedná se o výstup z projektu „Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů", který realizovalo Ministerstvo vnitra za účelem splnění části úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 17. června 2019 č. 438.
 

Účel vzniku databáze

Cílem úkolu revize celého právního řádu České republiky je identifikace obsoletních právních předpisů, tedy předpisů, které již sice nevyvolávají žádné právní účinky, nicméně stále jsou platnou součástí právního řádu České republiky.

Takové právní předpisy představují přebytečnou zátěž pro právní řád a pro Ministerstvem vnitra budované systémy e-Sbírka a e‑Legislativa, která se projevuje narušením principu právní jistoty pro adresáty práva.

Procentuální zastoupení takových právních předpisů v českém právním řádu včetně jejich rozdělení podle druhu předpisu můžete vidět v pravé části stránky.
 

Podrobnosti

Databáze obsahuje předně identifikaci každého předpisu číselným označením a názvem, hodnocení stavu právního předpisu, tzn. zda jde o předpis platný, výslovně zrušený, zrušený na základě generální derogační klauzule, nebo obsoletní, včetně odůvodnění hodnocení.

Dále databáze obsahuje navazující specifikace, například informace o dotčených oblastech práva, adresátech práv a povinností nebo gestorech právního předpisu.

Graf zobrazuje procentuální rozdělení právních přepisů podle stavu na základě podrobné věcné analýzy.
Stavy_predpisu_-_obr.jpg

Graf zobrazuje procentuální rozdělení obsoletních právních předpisů podle jejich druhu.
Pocet_obsolentnich_predpisu_podle_druhu_-_obr.jpg

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 17. března 2022

  

Ostatní

vytisknout  e-mailem