Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2023

30. BŘEZNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Centrotex

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2023 – schválení návrhu dotací – OPK MV
 • Projednání písemné informace o stavu dotačních programů na rok 2023 (stav vyhlášení, finance) – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Trendy kriminality s ohledem na dopady COVIDu-19 v roce 2021 – IKSP
 • Vývoj registrované kriminality za rok 2022 – PP ČR (ÚSKPV)
 • Proběhlé aktivity k Evropskému dni obětí (připadl letos na 22. 2. 2023) – PČR + PMS

27. DUBNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Letná

 • Přehled statistických výstupů na úseku mravnost mládež za rok 2022 – PP ČR (ÚSKPV + NCOZ)
 • Problematika pohlavního zneužívání dětí v návaznosti na Předsednictví ČR v Radě EU – OPK MV
 • Plnění opatření Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 v rámci strategického cíle „Kriminalita páchaná dětmi a na dětech“ – spolupráce na přípravě materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2020–2022“, potřebná součinnost při plnění jednotlivých opatření, cíle a aktivity pro rok 2023; pátrání po pohřešovaných dětech – Pomněnkový den, Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, aplikace ECHO a spolupráce s Amber Alert EU – OPK MV
 • Podpora dětských advokačních center (DAC) a implementace karty identifikace dítěte (KID) – OPK MV
 • Krátká informace o Metodickém doporučení pro činnost bezpečnostních sborů č. 3/2021, které se zaměřuje na problematiku zaznamenávání fyzického násilí Vězeňskou službou ČR – GIBS

25. KVĚTNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Letná

 • Prezentace toolboxu ke zvlášť zranitelným obětem trestných činů – identifikace, prevence sekundární viktimizace, prevence opakované viktimizace + příklady dobré praxe z EU (vytvořeno EUCPN pod vedením CZ PRES) – OPK MV
 • Kyberkriminalita a kyberprevence – PP ČR (odbor prevence a OHK ÚSKPV)
 • Aktivity MV v oblasti kyberprevence, činnost Kyberkomise, Den bezpečnějšího internetu 2023 a připravovaný „kyberblok“ v rámci Národních dnů prevence v Ostravě – OPK MV
 • Aktivity NÚKIB pro rok 2023 – NÚKIB

20. ČERVNA 2023 (úterý) – výjezdní zasedání Vzdělávací zařízení Pardubice

 • Prevence majetkové trestné činnosti – Evropský den proti vloupání, představení nového umístění projektu Zabezpečte se na webu, videa k Evropskému dni proti vloupání + nejnovější trendy v oblasti vloupání do obydlí a rekreačních zařízení – PP ČR (odbor prevence a OOK ÚSKPV) + OPK MV
 • Projekt bezpečnostního výzkumu „Měření úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality“ (představení projektu od jeho realizátorů, navázání potřebných spoluprací), připravované školení EUCPN k evaluacím v prevenci kriminality – OPK MV
 • Dotační programy prevence kriminality ve vztahu k uprchlíkům z Ukrajiny – OPK MV

27. ZÁŘÍ 2023 (středa) – budova MV-Letná (088)

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2020–2022 – OPK MV
 • Systém včasné intervence – aktuální vývoj, výsledky jednání pracovní skupiny – OPK MV
 • Problematika dětí bez doprovodu – aktuální situace, problémy a řešení ve spojení s uprchlickou vlnou z Ukrajiny – MPSV
 • Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi v rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 – OPK MV
 • Nástroje MPSV pro řešení problematiky bezdomovectví a sociálního bydlení – MPSV

31. ŘÍJNA 2023 (úterý) – budova MV – Letná (088)

 • Plnění úkolů Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 – pokyny k tvorbě vyhodnocení za léta 2022 a 2023 a případné návrhy na její aktualizaci – OPK MV
 • Poznatky k zacházení s pachateli domácího násilí v partnerských vztazích – výzkum – IKSP
 • Oběti domácího násilí – nabízené možnosti pomoci v rámci jednotlivých resortů – MŠMT + ostatní členové RVPPK
 • Informace MPSV týkající se ochrany práv dětí v souvislosti s problematikou domácího násilí včetně informace o probíhajícím výzkumu – MPSV
 • Proškolování policie v oblasti identifikace obětí trestných činů a domácího násilí – e-learning k problematice domácího násilí – ŘSPP PP ČR
 • Prezentace o realizaci a výstupech projektu Mluvme o domácím násilí – PP ČR (odbor prevence a ŘSPP)

30. LISTOPADU 2023 (čtvrtek) – Spiritka

 • Aktuální výsledky z výzkumu obětí trestné činnosti – IKSP
 • Seznámení s prvními zkušenostmi provozu Probačního domu – 6měsíční program zacházení s podmíněně propuštěnými – PMS
 • Akční plány Koncepce probace a mediace 2023–2024 – PMS, MSp
 • Revize Koncepce vězeňství do roku 2025 – VS
 • Aktuální situace v oblasti závislostí v ČR – ÚV (RVKPOZ)
 • Představení kampaně primární protidrogové prevence – PP ČR (odbor prevence, ŘSDP a NPC)
 • Aktivity NÚKIB v rámci Festivalu bezpečného internetu a další letošní aktivity – NÚKIB

Externí akce:

 • 19.–21.  června: X. kriminologické dny v Praze
 • 20. června: Běh se žlutou stužkou
 • 21. června: Evropský den proti vloupání
 • 10. –11. října: Národní dny prevence OstravaStarší plány činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality

  

Odbor prevence kriminality, 12. září 2023

  

vytisknout  e-mailem