Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Archivni_spisy-obr_3

Harmonogram systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020

Usnesením č. 783 ze dne 29. listopadu 2018 uložila vláda České republiky ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služeb... 

Brýle na svazku papíru

Rozhodnuti o osobním příplatku a o tzv. žabákování po služebním hodnocení za rok 2018

K dotazům služebních úřadů týkajícím se výrokové části rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku (v závislosti na výsledku služebního hodnocení za rok 2018) a výrokové č... 

ruce_s_globem.jpg

Pozvánka na Den otevřených dveří projektu PROAK

V rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 pořádáme pro zájemce z řad zaměstnanců služebních úřadů a osta... 

Modré bubliny

Informace k novému nařízení vlády o oborech státní služby a jeho dopadu na konání (zvláštní části) úřednické zkoušky od 1. července 2019

Upozorňujeme všechny zájemce o vykonání úřednické zkoušky, že dnem 1. července 2019 nabývá účinnosti nové nařízení vlády o oborech státní služby (č. 1/2019 Sb.), elektroniky dostupné zde: 

EPSA2019.jpg

Informace k Evropské ceně pro veřejný sektor

Výzva k předkládání přihlášek do soutěže "Evropská cena pro veřejný sektor" (European Public Sector Award - EPSA). 

Archivni_spisy-obr_4

Informace k dokončení výběrových řízení vyhlášených před novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 35/2019 Sb.

(1) Vzhledem k tomu, že novela zákona o státní službě provedená zákonem č. 35/2019 Sb. neobsahuje žádná přechodná ustanovení k úpravě výběrových řízení, je třeba již dnem nabytí její účinnosti (1. 3. ... 

Brýle na svazku papíru

Novela zákona o státní službě

Dne 14. února 2019 byla rozeslána částka Sbírky zákonů č. 15, která obsahuje zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2... 

Modré bubliny

Kolektivní dohoda vyššího stupně od 1. ledna 2019

Dne 12. prosince 2018 byla podepsána KOLEKTIVNÍ DOHODA VYŠŠÍHO STUPNĚ mezi Vládou ČR a odborovými organizacemi zastupujícími zájmy státních zaměstnanců ve služebním poměru. 

Otázky a odpovědi

DOTAZNÍK k postupu zavádění řízení kvality

Dotazník byl zpracován pro účely předložení materiálu vládě ČR s informací o postupu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. dubna 2018 ... 

Bryle_na_slozce.jpg

Stanovisko MPSV k valorizaci platového tarifu po zrušení služebního místa

Na rozdíl od zákoníku práce se do platové třídy ve státní službě nezařazuje zaměstnanec, ale služební místo. 

 

Stránkování: Počet: 169 / 17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 |

vytisknout  e-mailem