Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza zákona o státní službě

Analýza zákona o státní službě je zaměřená především na oblast personálních procesů. Úvodní část obsahuje srovnání právní úpravy služebního poměru v zákoně o státní službě a pracovního poměru v zákoníku práce. Druhá část analýzy se zabývá praktickým uplatňováním čtrnácti dílčích personálních procesů (např. personální plánování, získávání zaměstnanců, hodnocení a řízení pracovního výkonu ad.) ve služebních úřadech, které jsou srovnávány s "dobrou praxí" v oblasti personálního řízení a jejich vymezením v zákoně o státní službě a zákoníku práce. 

V rámci zpracování analýzy byly využity kvalitativní i kvantitativní metody. Bylo realizováno dotazníkové šetření mezi služebními úřady, které bylo doplněno hloubkovými rozhovory s vybranými státními tajemníky a vedoucími služebních úřadů.

Analýza zákona o státní službě byla zpracována expertním týmem složeným ze zástupců akademické sféry a odborníkem na pracovní právo.

Analýza zákona o státní službě  byla zpracována v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, jehož předmětem je podpora profesionalizace, vyšší kvality a dalšího rozvoje státní služby v České republice.

  

vytisknout  e-mailem