Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně k předsednictví

Obecné informace o předsednictví v Radě EU 

Přesto, že předsednictví nepředstavuje žádný orgán či těleso, nýbrž funkci, resp. úřad, jde o důležitou součást stávajícího institucionálního fungování Evropské unie. Důvodem, který leží v pozadí existence institutu předsednictví, není jen potřeba praktického vedení jednání orgánů Evropské unie, ale zejména fakt, že Rada EU jakožto kolektivní orgán by neměla k dispozici jiný prostředek pro svou reprezentaci ve vztahu k jiným orgánům či partnerům na mezinárodní scéně. Moderní předsednictví plní několik funkcí, částečně stanovených v rámci zřizovacích smluv, částečně v jednacím řádu Rady EU, a konečně stanovených na základě existujícího úzu. Předsednictví tak vystupuje např. jako politický iniciátor, vyjednavač i mediátor při řešení problémů, reprezentant Rady EU vůči jiným orgánům, jako „tiskový mluvčí“ Rady EU a celé Evropské unie, aktivní účastník mezinárodních jednání vedených mezi Evropskou unií a jinými subjekty mezinárodního práva.

Je to předsednictví, které svolává Radu EU, určuje její agendu, podepisuje záznam z jednání Rady EU; velvyslanec státu držícího předsednictví vede jednání COREPER/u (Výbor stálých zástupců), stejně tak i jednání pracovních skupin vedou členové těchto skupin reprezentující stát držící úřad předsednictví; předsednictví určuje, jaký je časový rozvrh scházení pracovních skupin (s ohledem na zasedání COREPER/u, na němž se mají výstupy z pracovních skupin projednávat).

Plnit roli předsednictví je velmi náročný proces a vyžaduje dlouhodobou přípravu. Klíčovým koncepčním aspektem předsednictví je návrh jeho priorit. Předsednictví musí navrhnout program společně s dalšími dvěma zeměmi tzv. tria předsednictví (v našem případě Francií a Švédskem) a také svůj vlastní program a žebříček priorit, prezentovat tento Radě EU a Evropskému parlamentu, musí obhájit své úmysly/plány a po skončení svého předsednictví musí provést jeho vyhodnocení. Ve svém rozhodování o programu předsednictví není členský stát zcela svobodný, jelikož musí stavět jak na dohodách se zeměmi tria, dosavadním vývoji Evropské unie, dlouhodobých koncepcích nastavených Evropskou radou a aktuálních otázkách.

vytisknout  e-mailem