Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

BREXIT

Brexit information • Informace MV k Brexitu 

 • Aktuality a důležitá upozornění
 • Obecné informace
 • Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra
 • Informace pro britské občany žijící dlouhodobě v ČR
 • Tiskové zprávy
 • Často kladené otázky
 • Další odkazy

Aktuality a důležitá upozornění

English English

Aktuality a důležitá upozornění

Do konce přechodného období zbývají necelé tři měsíce. Ministerstvo vnitra proto doporučuje britským občanům, v souvislosti s jejich pobytem v ČR po konci tzv. přechodného období, aby se řídili jeho doporučeními: 4. doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem (pdf, 166 kB).

  

Obecné informace

English English

Obecné informace

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie. V souladu s dohodou o vystoupení běžído 31. prosince 2020 přechodné období, během nějž se na UK i nadále vztahuje právo EU (více viz Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (pdf, 2,6 MB)). Přechodné období mělo zajistit, aby nedošlo ze dne na den k přetrhání klíčových politických a ekonomických vazeb mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Zároveň má poskytnout potřebný čas pro dojednání dohody o budoucích vztazích.

Politická deklarace o budoucích vztazích, v níž se obě strany shodly na základních principech budoucí dohody, předpokládá vytvoření úzkého ekonomického a bezpečnostního partnerství. Na jejím základě předložil hlavní vyjednavač Evropské unie M. Barnier v březnu 2020 na základě mandátu uděleného Evropské komisi členskými státy návrh komplexní dohody o budoucím partnerství.

Od té doby probíhají mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím pravidelná kola jednání. S ohledem na přetrvávající zásadní rozpory bylo v červnu 2020 dohodnuto mezi nejvyššími představiteli unijních institucí a premiérem B. Johnsonem zintenzivnění diskusí. Vedle formálních kol jednání tak byly zahájeno projednávání sporných otázek na týdenní bázi na úrovni hlavních vyjednavačů Evropské unie a Spojeného království. Cílem je využít co nejefektivněji krátící se čas k dokončení jednání o dohodě o budoucím partnerství. Přechodné období totiž není možné již dále prodlužovat.

I v případě, že se do konce roku podaří dohodu o budoucím partnerství uzavřít, vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím se zásadně změní. Nejen členské státy, jejich občané a podniky, ale i celá Evropská unie se tak musí připravovat na konec přechodného období bez ohledu na výsledek jednání o budoucí dohodě.

Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra

English English

Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra

PRÁVA OBČANŮ

Na základě dohody o vystoupení se během přechodného období nic nemění na dosavadních právech britských občanů a jejich rodinných příslušníků, kteří v České republice doposud pobývali. Rovněž i po konci přechodného období budou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří zde pobývali a budou pobývat i po 31. prosinci 2020, zachována jejich dosavadní práva spojená s pobytem v České republice. Pro zachování těchto práv je však nutné prokázat legální status na území České republiky, např. držením přechodného či trvalého pobytu.

V této souvislosti zveřejnila Česká republika doporučení pro občany Spojeného království pobývající v České republice, kteří zde chtějí pobývat i po 31. prosinci 2020 (doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem).
 

POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce donucovacích orgánů České republiky a Spojeného království probíhá během přechodného období po brexitu (na základě výstupové dohody) podle dosavadních předpisů Evropské unie. Jde například o spolupráci prostřednictvím Europolu, Schengenského informačního systému nebo v dalších oblastech, jako je výměna informací při vyšetřování trestné činnosti. Česká republika má zájem na udržení co nejužší a nejúčinnější spolupráce i po konci tohoto přechodného období. Její konkrétní podoba a rozsah na úrovni Evropské unie však budou známy teprve po ukončení vyjednávání o budoucím partnerství mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základem ochrany osobních údajů jsou v Česká republice i Spojeném království předpisy Evropské unie, které se na oba státy použijí (na základě Výstupové dohody) i po brexitu. Na ochraně osobních údajů ani na přenosu osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se tedy až do konce přechodného období nic podstatného nemění. ČR má zájem na tom, aby i po konci přechodného období byly předpisy na ochranu osobních údajů v Evropské unii a Spojeném království co nejvíce kompatibilní a aby přenos osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím byl co nejjednodušší. V tomto směru bude však rozhodující posouzení skutečné úrovně ochrany osobních údajů v UK, které by měla Evropská komise připravit včas.

  

Informace pro britské občany žijící dlouhodobě v ČR

Tiskové zprávy

Často kladené otázky

English English

Často kladené otázky

JAK MĚ OVLIVNÍ BREXIT?

Mám britské občanství stejně jako občanství jiného členského státu EU

 • Jako občané EU budete nadále mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Více o právech občanů EU můžete nalézt v sekci: Občané EU a jejich rodinní příslušníci.
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud příslušným úřadům není známo, že máte občanství jiného státu EU a hodláte pobývat v České republice déle než tři měsíce, požádejte na pracovištích MV ČR o potvrzení o přechodném pobytu. Registrace přechodného pobytu není povinná, nicméně je více než doporučená, zejména v případě, kdy úřady nemají informaci, že Vaše právo volného pohybu pokračuje na základě občanství jiného členského státu.
   

Mám britské a české občanství

 • Jako čeští občané máte právo se svobodně pohybovat po území České republiky, na území vstoupit a území opustit. Všichni čeští občané jsou zároveň občany EU, proto nadále budete mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Jako britští občané můžete navíc využít práv podle výstupové dohody (spojených např. s uznáváním profesních kvalifikací).
   

Mám britské občanství a jsem rodinný příslušník občana Evropské unie

 • Jako rodinní příslušníci občanů EU si nadále podržíte právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii, pokud svého rodinného příslušníka doprovázíte a následujete, a to bez ohledu na Brexit. Více informací o tom, kdo je rodinným příslušníkem občana EU, můžete nalézt v sekci: Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud jste rodinnými příslušníky českého občana nebo občana jiného státu EU, který má v České republice povolen trvalý pobyt a žili jste v České republice alespoň 2 roky, požádejte si o povolení k trvalému pobytu.
   

Mám britské občanství a nejsem občanem jiného státu EU ani nejsem rodinný příslušník občana Evropské unie

Co mám nyní udělat?

  

PRÁVO POBYTU

Budu jako britský občan oprávněn pobývat v České republice?

 • Ano. Od 1. února 2020, kdy začalo běžet přechodné období, do 31. prosince 2020* bude s britskými občany nakládáno jako s EU občany. Ve smyslu práva volného pohybu a pobytu budou mít britští občané a jejich rodinní příslušníci stejný právní status jakoby Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo stále členem Evropské unie.
  Ministerstvo vnitra ČR v současné době připravuje legislativu, která zajistí vydávání příslušných průkazů k pobytu, které budou osvědčovat práva podle výstupové dohody po konci přechodného období. I po skončení přechodného období budou britští občané a jejich rodinní příslušníci, kteří v době přechodného období pobývali v České republice, z pohledu svých pobytových práv ve srovnatelné situaci, v jaké jsou v současnosti jako občané EU.
  Britští občané, kteří před přechodným obdobím ani během přechodného období nikdy nepobývali v České republice, budou od 1. ledna 2021* považováni za občany třetích zemí a budou se na ně vztahovat práva, povinnosti a typy řízení jako na ostatní občany třetích zemí bez práva volného pohybu.

  * Poznámka: Vycházíme ze současné situace v květnu 2020, kdy přechodné období trvá do konce roku 2020. Toto přechodné období může být prodlouženo do konce června 2020 společným rozhodnutím Evropské unie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o 1 či o 2 roky.
   

Vztahují se na mě práva uvedená ve výstupové dohodě?

 • Výstupová dohoda se vztahuje na všechny britské občany a všechny občany EU, kteří před přechodným obdobím a během něho využili svého práva volného pohybu jak ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, tak na území Evropské unie stejně jako na jejich rodinné příslušníky.
  Abyste mohli jako britští občané nebo jejich rodinní příslušníci využívat svá práva z výstupové dohody naplno, měli byste si požádat o potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Co se pro mě změní při vstupu do České republiky?

 • Během přechodného období se pro britské občany a jejich rodinné příslušníky při vstupu do České republiky nic nemění. Britským občanům a jejich rodinným příslušníkům zůstává právo volného pohybu včetně práva vstupu na území. Neočekávejte žádné změny v procesu pasové kontroly během přechodného období, což platí například i o možnosti využití systému EasyPass na letištích.

 

PRÁVO VOLIT

Mám pouze britské občanství, můžu v České republice volit?

 • Ne. Odchodem Velké Británie z EU Vám zaniklo právo volit a být volen v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Evropského parlamentu (v jiných volbách cizinců nemůžou hlasovat).
   

Mám britské a současně i české občanství, mohu volit v České republice?

 • Ano. Občané ČR mohou v České republice volit a být voleni ve všech volbách.
   

Mám britské občanství a současně i občanství jiného členského států EU, mohu volit?

 • Ano. Občané jiných členských států s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem na území ČR
  - můžou hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádají o zápis do dodatku k stálému seznamu voličů
  - můžou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, pokud požádají o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oba druhy voleb je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu je známo, že máte občanství jiného státu EU, nemusíte nic dělat. Ve volbách, ve kterých jste volili v minulosti, můžete i nadále volit. Svůj zápis si můžete ověřit na příslušném obecním úřadě.
  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oboje volby je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu není známo, že máte občanství jiného státu EU, musíte znovu požádat o zápis.

  

Další odkazy

vytisknout  e-mailem