Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo brexitový zákon pro případ tvrdého brexitu

Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD) připravilo zákon pro případ vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie bez dohody o vystoupení k 29. březnu 2019. Na návrhu zákona, který v pondělí 7. ledna 2019 schválila vláda, spolupracovalo ministerstvo s dalšími resorty. Speciální právní úprava recipročně garantuje práva britských občanů v České republice. Cílem je mimo jiné zajistit co nejlepší postavení Čechů žijících ve Velké Británii. 

Zákon, který připravilo Ministerstvo vnitra coby koordinátor s ostatními resorty, pomůže předejít závažným komplikacím s pracovním povolením či zdravotním a sociálním systémem pro britské občany i pro české instituce v přechodném období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020. Bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tisíc občanů Spojeného království legálně pobývajících v České republice ocitlo od 30. března 2019 ve stejném postavení jako ostatní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. To by však bylo v rozporu s přístupem, který garantovalo Spojené království občanům Evropské unie pobývajícím na jeho území. „Pokud bychom daný zákon nepřijali, ohrozili bychom tím i přibližně 40 000 českých občanů, kteří žijí v Británii. To rozhodně nechceme,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Kdyby totiž podle něj Česká republika negarantovala práva britských občanů, hrozilo by zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království. Zdůraznil však, že všechna navržená opatření jsou podmíněná reciprocitou z britské strany.

Zákon řeší dílčí otázky spojené s pobytem, uzavíráním manželství, nabýváním občanství České republiky, přístupem na trh práce, existujícím penzijním připojištěním a stavebním spořením, jakož i status vysokých škol, studentů a akademických pracovníků, otázku přímých daní či uznávání odborných kvalifikací.

Zákon nabude účinnosti v případě, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupí z Evropské unie bez dohody o vystoupení. Pokud následně dojde před 31. prosincem 2020 k dohodě o vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, zákon pozbude platnosti. Jestliže k takové dohodě nedojde, právní postavení britských osob se od 31. prosince 2020 bude v České republice řídit obecně platnými předpisy pro státní příslušníky a právnické osoby třetích zemí.


Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem