Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

English English

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv.

Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

Žádost o vydání Potvrzení o přechodném pobytu se podává na tiskopisu Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie.

Náležitosti žádosti:

Jde-li o rodinného příslušníka občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude žádost o potvrzení o přechodném pobytu doložena:

Náležitosti žádosti o potvrzení o přechodném pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předkládány v originále. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.

Žádost se podává na území ČR na kterémkoli pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádosti podávané v hlavním městě Praha.

Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

V kladném případě je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně k vyzvednutí Potvrzení o přechodném pobytu na území.

MV ČR vydá cizinci zároveň s potvrzením automaticky také rodné číslo; kromě cizinců, kterým bylo již rodné číslo přiděleno (včetně občanů Slovenské republiky narozených do roku 1993).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 18. dubna 2018

vytisknout  e-mailem