Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Modernizace a digitalizace veřejné správy a podpora spolupráce obcí pro efektivní zajištění veřejných služeb v území“

Dne 12. května 2015 uspořádal odbor eGovernmentu ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) pod záštitou Ministra vnitra České republiky Milana Chovance pracovní seminář s mezinárodní účastí na téma „Modernizace a digitalizace veřejné správy a podpora spolupráce obcí pro efektivní zajištění veřejných služeb v území“.  

Na semináři vystoupilo 16 řečníků před 60 odborníky reprezentujícími různé stupně veřejné správy. Semináře se zúčastnili také zástupci organizací přispívajících k zajišťování služeb veřejné správy, včetně služeb informačních a komunikačních technologii. Informace o konferenci vyšla také v posledním čísle časopisu Veřejná správa (číslo 11/2015).
 
Konference poskytla účastníkům prostor k prezentaci problematiky efektivní spolupráce obcí a hledání možností účinné podpory této spolupráce ze strany státní správy. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že jedním z předpokladů očekávané podpory je úzká spolupráce jednotlivých útvarů Ministerstva vnitra, zejména sekce veřejné správy, odboru eGovernmentu a sekce státního tajemníka. Důležitá je také komunikace s odborem Koncepce legislativy a rozvoje státu Úřadu vlády České republiky a odborem Dohody o partnerství, evaluací a strategií Ministerstva pro místní rozvoj.  
 
Účastníci semináře se mohli seznámit s programem Ministerstva vnitra při naplňování požadavků Strategického rámce rozvoje veřejné správy, s výstupy projektu SMO ČR „Meziobecní spolupráce - obce sobě“ k potřebám územních samospráv a s příkladem praktické pomoci státní správy samosprávám při zavádění služeb eGovernmentu na Slovensku. Součástí programu byla prezentace možností, které poskytuje nový služební zákon a jeho implementace, a pohled na státní službu jako nástroj modernizace státní správy a vazeb s územními samosprávami.  Ředitel Institutu pro reformu veřejné správy Spolkového kancléřství Rakouska, Dr. Alexander Balthasar, ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil, že eGovernment není cílem sám o sobě, ale nástrojem pro snadnější interakci občanů a právnických osob s veřejnou správou. Hovořil také o specifikách a výhodách zavádění služeb eGovernmentu ve středoevropských zemích.
 
Přiložené prezentace jednotlivých vystupujících shrnují nejdůležitější témata semináře:
 
1_Záznam úvodních prezentací semináře.pdf
2_Implementace služebního zákona_aktuální kroky_12.05.15.pdf
3_Postmoderní veřejná správa_12.05.15.pdf
4_Modernizace státní správy_vazby s územními samosprávami_12.05.15.pdf
5_Datové centrum obcí a měst_DCOM_12.05.15.pdf
6_Digitalizace veřejné správy_efektivita veřejných služeb_12.05.15.pdf
7_Pilotní ověření standardizace na agendě A121_12.05.15.pdf
8_Procesní modelování agend_životní situace_12.05.15.pdf

vytisknout  e-mailem