Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza zákona o svobodném přístupu k informacím po projednání vládou a informace k přípravě novely tohoto zákona

Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a informace o přípravě novely zákona o svobodném přístupu k informacím


Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 9. ledna 2008 analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů (usnesení č. 4).

Na základě rozhodnutí vlády bude podle jednotlivých dílčích závěrů analýzy připravena novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která by měla mezi povinné subjekty zahrnout i právnické osoby ovládané státem či územními samosprávnými celky a která by současně měla odstranit analýzou identifikované aplikační a interpretační nedostatky stávající podoby zákona. Novela by měla být zpracována do konce roku 2008. Ministerstvo vnitra při její přípravě počítá se zapojením nejen zástupců správních úřadů, ale též občanských sdružení a prostřednictvím internetových stránek i veřejnosti.

Usnesení vlády současně uložilo ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů poskytovat přiměřeným způsobem metodickou pomoc krajům a obcím při aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím, při poskytování informací, které se vztahují k věcné působnosti jimi řízených ministerstev a ústředních správních úřadů.

Zpracovaná analýza (podle stavu k 10. prosinci 2007) by měla rovněž sloužit jako určitá metodická pomůcka pro aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím.

V rámci Ministerstva vnitra byl úkol připravit novelu zákona o svobodném přístupu k informacím svěřen odboru dozoru a kontroly veřejné správy, na jehož internetových stránkách (http://www.mvcr.cz) bude veřejnost o přípravě novely informována. Kontaktním pracovníkem je JUDr. Adam Furek, tel. 974 816 421, e-mail: furek@mvcr.cz.

Dokumenty ke stažení: 

Průběh zpracování analýzy

vytisknout  e-mailem