Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy provedl k 1. lednu 2014 revizi a aktualizaci všech zveřejněných stanovisek. Předmětem aktualizace bylo především zapracování nové právní úpravy, zejména změn souvisejících s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Některá stanoviska byla aktualizována a některá stanoviska zrušena bez náhrady. Zrušena byla zejména stanoviska týkající se povinností obcí při nakládání s obecním majetkem, neboť tato oblast je komplexně pojednána v metodických doporučeních vydávaných odborem (metodické doporučení č. 7).

 Texty stanovisek vztahujících se k obecně závazným vyhláškám obce byly ze sekce „4. Stanoviska“ přesunuty do sekce „3. Metodická pomoc obcím (vzory právních předpisů, přehled zákonných zmocnění atp.)“ do části Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky.

Seznam stažených stanovisek

Stanoviska odboru:

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

2008

2007

2006

Připravujeme vyhledávání ve stanoviscích odboru dozoru a kontroly veřejné správy.

 


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 22. září 2016

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND