Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o Správním řádu

Dne 24. června 2004 byl přijat Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který byl publikován ve Sbírce zákonů 24. září 2004.


Reforma správního procesu je součástí celkové reformy právního řádu v České republice.
 
Cílem nové úpravy správního řízení je především realizace ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné správy, tedy principu, že veškerá výsostná veřejná správa musí být vykonávána v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem, a posílení právního postavení a odpovědnosti účastníků řízení ve správním řízení.
 
Dalším cílem nového správního řádu je komplexní úprava správního řízení, která má vést k budoucímu odstranění nedůvodných procesních odchylek upravených ve zvláštních zákonech tak, aby se občan při styku s orgány veřejné správy nemusel seznamovat s novými procesními pravidly podle toho, v jaké oblasti orgán veřejné správy vykonává svoji působnost.

Dotazy ke správnímu řádu je možné směřovat na odbor legislativy a koordinace předpisů:


odbor legislativy a koordinace předpisů, 26.2.2010

vytisknout  e-mailem