Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra

(§ 123e odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Služební orgán ve věcech nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky

1) Kontakt k řízení o dávky nemocenského pojištění příslušníků a k jejich účasti na nemocenském pojištění:

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

PO BOX 122, 140 21 Praha 4,
Náměstí Hrdinů 3, Praha 4,
tel. 974 816 312, fax. 974 816 810,
e-mail osz@mvcr.cz​
Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra jako služební orgán I. stupně rozhoduje na žádost pojištěnce o případném prodloužení podpůrčí doby pro nárok na výplatu nemocenského.

2) Kontakt k rozhodování ve věcech neschopnosti příslušníků ke službě a k posuzování jejich zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění:

Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

PO BOX 21/OZZ, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7,
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4,
tel. 974 827 551, fax. 974 827 205
e-mail ozzmv@mvcr.cz.

 

II.

 Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění MV, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech nemocenského pojištění
/§ 162 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění/

 1. Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Podatelna MV, Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, 8.00 - 14.00 hod.

 2. Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: Centrální podatelna MV, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, 7.00 - 14.00 hod.

 3. Úřední hodiny pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v 1. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých služebních útvarů.

III.

Elektronická adresa podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra a elektronická adresa podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor jeho datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy
/§ 162 odst. 4 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb./

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra:
  e-mail: osz@mvcr.cz
  datová schránka: DS MV 00007064, ID 6bnaawp.

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra:
  e-mail: ozzmv@mvcr.cz
  elektronická podatelna: posta@mvcr.cz
  datová schránka: DS MV 00007064, ID 6bnaawp.

 3. Elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV - pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v 1. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stánkách jednotlivých služebních útvarů. To platí obdobně pro elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátory jejich datových schránek určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy.

 

IV.

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě
/§ 162 odst. 4 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb./

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na adrese daniel.cerny@mvcr.cz.

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: disketa 1,44 MB, CD. Nosiče jsou vraceny podatelnou pouze na vyžádání.

 

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu nemocenského pojištění MV nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí
/§ 162 odst. 4 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb./

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na adrese daniel.cerny@mvcr.cz.

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na adrese jiri.toman@mvcr.cz.

 

VI.

Tiskopisy, které se podle ustanovení § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. předkládají v elektronické podobě, a podmínky, za nichž se v této podobě předkládají
/§ 162 odst. 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb./

Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jako služebnímu orgánu nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky jsou zasílány k řešení žádosti ve formě přiložených tiskopisů.

 1.  Ošetřující lékaři, kteří vystavují rozhodnutí o dočasné pracovní   neschopnosti (DPN), zasílají na odbor zdravotnického zabezpečení  Ministerstva vnitra

  • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Při zahájení DPN I. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ, při ukončení DPN II. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ.
    

 2. Ošetřující lékaři žádají orgán nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra)

  • o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti (žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti), a současně s touto žádostí zasílají díly rozhodnutí I.,II.,III.;

  • o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, (žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce).
    

 3. Nemocní pojištěnci žádají

  • o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby);

  • o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině (žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině).
    

Tato podání podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, lze učinit písemně na předepsaném tiskopisu anebo v elektronické podobě, která je co do údajů, formy a formátu shodná s předepsaným tiskopisem, podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Orgánem nemocenského pojištění Ministerstva vnitra předepsané tiskopisy České správy sociálního zabezpečení

 


Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, 20. února 2017

vytisknout  e-mailem