Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opakování mimořádného platového postupu na základě služebního hodnocení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Opakování mimořádného platového postupu na základě služebního
hodnocení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (tzv. žabákování)

Podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen "nařízení vlády"), se pro potřeby zařazení státního zaměstnance do platového stupně přičte k započitatelné praxi doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení u něj činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.

Platový tarif ve vyšším platovém stupni pak podle § 3 odst. 9 nařízení vlády náleží státnímu zaměstnanci od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení.

Při splnění stanovených podmínek je na přičtení stanoveného počtu let praxe právní nárok.
 

Opakování mimořádného platového postupu po uplynutí 5 let

Ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády umožňuje výše uvedený mimořádný platový postup opakovat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni.[1]

Státnímu zaměstnanci tak může vzniknout nárok na přičtení dalších 5 let praxe pouze v případě, že již uplynulo nejméně 5 let od jeho posledního mimořádného platového postupu.

Pro vznik nároku se vždy posuzují nejméně 2 poslední služební hodnocení provedená podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě, která ve svém celku zahrnují alespoň 2leté hodnocené období a která zároveň nezahrnují období, které již bylo pro mimořádný platový postup dříve použito. Současně musí být splněna podmínka, že státní zaměstnanec dosahoval v hodnoceném období ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z uvedených služebních hodnocení činil 4 body.

Z dikce § 3 odst. 9 nařízení vlády pak vyplývá, že provedení služebního hodnocení musí bezprostředně předcházet vydání rozhodnutí o přičtení 5leté započitatelné praxe, neboť státnímu zaměstnanci vzniká nárok na platový tarif ve vyšším platovém stupni již od prvého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení posledního z posuzovaných služebních hodnocení. Nárok na platový tarif ve vyšším platovém stupni však současně nemůže vzniknout dříve než po uplynutí 5 let. Jinými slovy, pro vznik nároku na opakovaný mimořádný platový postup nesmí být poslední z posuzovaných služebních hodnocení provedeno dříve než 2 kalendářní měsíce před uplynutím 5 let od posledního mimořádného platového postupu.
 

Příklad č. 1

- Hodnocení
od
Hodnocení
do
Datum
seznámení
Výsledek
hodnocení
Výsledek
hodnocení slovně
Přičtení 5 let
praxe od
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2016 31.12.2016 10.02.2017 6,1 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2017 31.12.2017 20.04.2018 6,1 Vynikající výsledky 01.06.2018
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2018 31.12.2018 06.02.2019 6,1 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2019 31.12.2020 15.02.2021 4 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2021 31.12.2022 10.01.2023 4 Vynikající výsledky -

  

V uvedeném příkladu vznikl státnímu zaměstnanci nárok na mimořádný platový postup poprvé ke dni 1. června 2018. Mimořádný platový postup je možné znovu opakovat po uplynutí 5 let, u tohoto státního zaměstnance tedy nejdříve k 1. červnu 2023.

V posledních 2 po sobě jdoucích služebních hodnoceních dosahoval státní zaměstnanec vynikajících výsledků a výsledek každého z nich činil 4 body. Hodnocené období ve svém celku činí alespoň 2 roky. S posledním pravidelným služebním hodnocením podle § 155 odst. 5 zákona o státní službě za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 byl státní zaměstnanec seznámen dne 10. ledna 2023.

U tohoto státního zaměstnance tedy ještě není splněna podmínka pro opakování mimořádného platového postupu, a to z důvodu, že státnímu zaměstnanci nelze přiznat platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení (tj. k 1. březnu 2023), neboť k uvedenému datu dosud neuplynulo 5 let od jeho posledního mimořádného platového postupu. Pro opakování mimořádného platového postupu ke dni 1. června 2023 je tak nutné provést ještě další služební hodnocení (např. podle § 155 odst. 7 nebo odst. 8 zákona o státní službě), které bude provedeno v dubnu 2023.
 

Příklad č. 2

- Hodnocení
od
Hodnocení
do
Datum
​seznámení
Výsledek
hodnocení
Výsledek
hodnocení slovně
Přičtení 5 let
​praxe od
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2016 31.12.2016 10.02.2017 6,1 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
​podle § 155 odst. 5
01.01.2017 31.12.2017 20.04.2018 6,1 Vynikající výsledky 01.06.2018
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 5
01.01.2018 31.12.2018 06.02.2019 6,1 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
​podle § 155 odst. 5
01.01.2019 31.12.2020 15.02.2021 4 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
​podle § 155 odst. 5
01.01.2021 31.12.2022 10.01.2023 4 Vynikající výsledky -
Služební hodnocení
podle § 155 odst. 8
01.01.2023 04.04.2023 05.04.2023 4 Vynikající výsledky 01.06.2023

  

V uvedeném příkladu vznikl státnímu zaměstnanci nárok na mimořádný platový postup poprvé ke dni 1. června 2018. Mimořádný platový postup je tedy možné znovu opakovat po uplynutí 5 let, u tohoto státního zaměstnance tedy nejdříve k 1. červnu 2023.

V posledních 3 po sobě jdoucích služebních hodnoceních dosahoval státní zaměstnanec vynikajících výsledků a výsledek každého z nich činil 4 body. Hodnocené období ve svém celku činí alespoň 2 roky. Se služebním hodnocením podle § 155 odst. 8 zákona o státní službě za období od 1. ledna 2023 do 4. dubna 2023 byl státní zaměstnanec seznámen dne 5. dubna 2023.

U tohoto státního zaměstnance jsou tak splněny veškeré podmínky pro opakování mimořádného platového postupu. Podle § 3 odst. 9 nařízení vlády přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po provedení služebního hodnocení, tedy od 1. června 2023.

  

  

[1]
Podle přechodných ustanovení nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 36/2019 Sb.), pak platí, že pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. se za předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. v předchozím znění (účinném do 28. února 2019).

  

vytisknout  e-mailem