Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Odkazy na vzory dokumentů

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Vzor oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Vzor pozvánky nově zvoleným členům zastupitelstva obce

Vzor zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 95 zákona o obcích)

Vzor záznamu o předání funkce starosty obce

Vzor čestného prohlášení k výplatě odchodného (§ 78 odst. 3 zákona o obcích)

Vzor jednacího řádu zastupitelstva obce

  

Nakládání s majetkem obce

Vzor záměru prodat nemovitost

Vzor záměru pronajmout prostory v budově

Vzor záměru změnit nájemní smlouvu

Vzor usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti

Vzor usnesení rady obce o pronájmu nemovitosti

Vzor doložky o splnění podmínek pro uzavření smlouvy

Vzory vybraných smluv při nakládání s majetkem obce

  

Vydávání obecně závazných vyhlášek

Vzory obecně závazných vyhlášek k jednotlivým oblastem možné úpravy

  

vytisknout  e-mailem