Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek

  

 1. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů
   
 2. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky pro užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti
   
 3. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky a způsob organizace a provádění zkoušky a opravného opakování této zkoušky, dobu a podmínku platnosti této zkoušky a vzor osvědčení o složení této zkoušky
   
 4. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   
 5. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
   
 6. Metodický materiál k  vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví dopravcům jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce splnění zvláštních technických požadavků na vozidla taxislužby
   
 7. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
   
 8. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
   
 9. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce
   
 10. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
   
 11. Metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení a zrušení obecní policie
   
 12. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města
   
 13. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
   
 14. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
   
 15. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách - do 31.12.2016
   
 16. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hazardních her - od 1. 1. 2017
   
 17. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění
   
 18. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
   
 19. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
   
 20. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů
   
 21. Metodický materiál k zákonnému zmocnění o vedení technické mapy obce
   
 22. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených mimořádnou událostí od daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách
  - aktualizováno k 27. 7. 2023
   
 23. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
   
 24. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
   
 25. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a kterou se reguluje v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti
   
 26. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
  - aktualizováno k 1. 5. 2023

   
 27. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví ceny stavebních pozemků v cenové mapě
   
 28. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky dle právního stavu k 1. 1. 2024
  - platné od 1. ledna 2024

  Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky dle právního stavu k 1. 1. 2021
   
 29. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let

  


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 3. srpna 2023

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND