Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Právní předpisy obce

Obecně závazné vyhlášky:

 • vydává v samostatné působnosti zastupitelstvo obce;
 • nesmí odporovat zákonu;
 • dozor nad jejich vydáváním a obsahem provádí Ministerstvo vnitra.
   

Nařízení:

 • vydává v přenesené působnosti rada obce (zastupitelstvo v obcích, kde se rada nevolí);
 • nesmí odporovat zákonu a jinému právnímu předpisu vydanému na základě zákona;
 • dozor nad jejich vydáváním a obsahem provádí příslušný krajský úřad (na něj je třeba se obracet i v případě metodické pomoci).
   

Vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení probíhá jejich zveřejněním v informačním systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Zveřejnění provádí obec a to zasláním textu právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra pro tento účel. Zveřejnění je podmínkou platnosti právního předpisu.
 

Co lze regulovat obecně závaznou vyhláškou:

 • dle zákona o obcích
  • zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
  • pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku;
  • zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti;
 • dle zvláštního zákona
  • např.: místní poplatky, nakládání s komunálním odpadem, pohyb psů, koeficienty daně z nemovitých věcí, školské obvody, požární řady, hazard, kouření.
    

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

vytisknout  e-mailem