Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotační tituly Ministerstva vnitra

Dotační tituly Ministerstva vnitra jsou nástroje, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj na místní úrovni nebo vybraných regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. 

Tato stránka poskytuje přehled aktuálních dotací z národních zdrojů podle oblastí podpory a podrobně popisuje jednotlivé dotační programy. Uvedeny jsou i odkazy na aktuální dokumenty, vypsané výzvy a webové stránky dotačních titulů, pokud jsou k dispozici.

Cílem dotačních titulů je podpora určité oblasti (např. dobrovolnictví, prevence kriminality) či subjektů (nestátní neziskové organizace, obce, kraje, podnikatelské subjekty) finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na základě žádosti o dotaci. Vyhlášení a administrace dotačních titulů je plně v kompetenci poskytovatele dotace. Dotační tituly by měly sloužit jako vodítko pro žadatele o dotaci, který má připravený svůj projekt a nyní se pro něj snaží nalézt finanční podporu. Aby se předešlo případným nedorozuměním, jsou u jednotlivých dotačních titulů uvedeny podmínky, kde jsou zakotvená práva a povinnosti žadatelů a poskytovatelů, výčet podporovaných aktivit a okruh možných příjemců dotací.
 

Témata, na která jsou zaměřeny dotační tituly MV:

 • Cizinci

  • ​Integrace cizinců

  • Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce

  • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

  • Adaptačně-integrační kurzy

  • Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany

  • Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

  • Systémem výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni
    

 • Dobrovolnická služba

  • Rozvoj dobrovolnické služby
    

 • Požární ochrana, IZS

  • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR (vozidla)

  • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR (zbrojnice)

  • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR
    

 • Prevence kriminality

  • Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

  • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

  • Program prevence kriminality na místní úrovni
    

 • Bezpečnostní výzkum

  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022

  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

  • Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

  
 

Možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v obdobných tematických oblastech (ve kterých MV plní roli věcného garanta) jsou k nalezení zde:

  

Archiv dotačních titulů

  

vytisknout  e-mailem