Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průzkum Pohled úředníka/ce

Průzkum POHLED ÚŘEDNÍKA/CE aneb jak se vidí státní správa

Termín pro vyplnění dotazníku prodloužen do 9. 7. 2024.

Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ve spolupráci s vládním analytickým útvarem Úřadu vlády připravila první komplexní průzkum postojů a názorů zaměstnanců služebních úřadů. Všichni zaměstnanci mají příležitost důvěrně vyjádřit svůj názor na své pracovní zkušenosti a fungování služebních úřadů a státní služby.

Pokud jste dostali k průzkumu pozvánku, věnujte nám, prosím, zhruba 30 minut na zodpovězení otázek v anonymním dotazníkovém šetření. Odkaz na dotazník naleznete v e-mailu s předmětem POHLED ÚŘEDNÍKA/ÚŘEDNICE.

Každý názor je správný, ať je jakkoliv kritický, protože pomůže vytvořit realistický obraz státní služby a fungování služebních úřadů.

  

Získané informace využijeme:

 • Pro zpracování návrhu změn státní služby.
  • Proto potřebujeme porozumět problémům ve fungování služebních úřadů a jejich zaměstnanců. Názory a postoje zaměstnanců jsou jedním ze zdrojů informací vedle administrativních dat a existujících studií.
    
 • Jako základ pro průběžný monitoring.
  • Budeme sledovat a vyhodnocovat, zda navržená opatření v oblasti řízení lidských zdrojů a fungování služebních úřadů skutečně přinášejí pozitivní změny. Otázky jsou proto navrženy tak, aby mohly být s odstupem času (např. 2 let) položeny znovu.
    

Proto, pokud jste zaměstnancem služebního úřadu, vyhledejte prosím ve své pracovní poště e-mail s předmětem "POHLED ÚŘEDNÍKA/CE", kde naleznete odkaz na dotazník.

  

Důvěrnost a anonymita

Tento průzkum je anonymní. Jeho cílem není identifikovat jednotlivce a jejich odpovědi. Zpracovatelé garantují naprostou anonymitu zpracování a využití dat. Ačkoli jednotlivce je možné na základě odpovědí teoreticky identifikovat, zpracovatelé průzkumu garantují, že:

 • se nebudou snažit o zpětnou identifikaci respondentů,
 • individuální data nebudou předávat třetím stranám.
   

Dále využíváme technické prostředky anonymizace, které znemožňují např. identifikaci zařízení nebo místa v síti, odkud byl dotazník vyplněn.

  

Kontaktujte nás

Pokud máte technické problémy s otevřením dotazníku nebo s jeho vyplňováním, volejte na tel: 974 818 204, 974 818 261 nebo 739 462 988.

Pokud chcete položit dotaz, poskytnout zpětnou vazbu nebo nahlásit technický problém, napište nám na e-mail pohledurednika@mvcr.cz. Odpověď Vám bude zaslána v nejkratším možném čase.

  

Co naopak od průzkumu nečekejte

Nejedná se o průzkum spokojenosti, jakkoliv se některé dotazy k tomuto tématu vztahují. Nesnažíme se ani provést hodnocení nebo srovnání výkonu jednotlivých úřadů, ale poznat fungování státní služby jako celku. Se získanými daty bude sekce pro státní službu dále pracovat a připraví návrhy potřebných změn.

  

Často kladené otázky

 1. Kdy průzkum probíhá a kdo ho organizuje?
  Průzkum organizuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ve spolupráci s vládním analytickým útvarem Úřadu vlády.
  Trvání průzkumu bylo nyní prodlouženo do 9. července. Pozvánka k vyplnění dotazníku je součástí e-mailu s předmětem POHLED ÚŘEDNÍKA/CE. Na konci vyplňování dotazníku, prosím, nezapomeňte své odpovědi uložit zmáčknutím tlačítka "Odeslat”.
  Pruzkum_Pohled_urednika_-_priloha_1.png
  V polovině června 2024 budou rozesílána připomenutí s odkazem na dotazník. Připomenutí přijde všem, jelikož nelze identifikovat zaměstnance, kteří již dotazník vyplnili. Pokud již dotazník budete mít vyplněný, na toto upozornění neberte zřetel.
 2. Kdo se může průzkumu zúčastnit?
  Zúčastnit se můžete, pokud pracujete v jednom ze služebních úřadů a jste zařazeni na systemizovaném služebním či pracovním místě.
  Pokud ve služebním úřadu pracujete na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, dotazník, prosím, nevyplňujte.
   
 3. Jsou mé odpovědi důvěrné a anonymní?
  Celý průzkum je anonymní a zpracovatelé dat nebudou v žádném případě usilovat o identifikaci jednotlivců. Žádný služební úřad nebude mít přístup k odpovědím jednotlivců, pouze k souhrnným datům za služební úřad.
   
 4. Jak dlouho trvá vyplnění průzkumu?
  Dotazník byste měl/a být schopna/en vyplnit přibližně za 30-45 minut.
   
 5. Je průzkum dobrovolný?
  Ano, průzkum je dobrovolný, ale jen díky Vaší účasti můžeme hledat a analyzovat možnosti zlepšení v celé státní službě.
   
 6. Jakých konkrétních témat se průzkum týká?
  Průzkum se týká nejen postojů a hodnocení služebních nebo pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců služebních úřadů, ale také jejich názorů na fungování celého služebního úřadu, ve kterém pracují. Řešena jsou proto témata týkající se jak nástupu, kariérního růstu a rozvoje zaměstnanců, motivace, odměňování nebo slaďování pracovního a rodinného života, tak i oblast cílů a priorit služebních úřadů a jejich řízení a výkonu.
   
 7. Kdy a jak se dozvím výsledky?
  První výsledky budou k dispozici na této webové stránce nejpozději v průběhu září 2024.
  Jednotlivé služební úřady získají agregované anonymizované údaje o tom, jak si ve zkoumaných tématech stojí ve srovnání s ostatními služebními úřady.
   
 8. Mohu vyplňování dotazníku přerušit a později se k němu vrátit?
  Ano, pokud vyplňování dotazníku přerušíte, při znovuotevření se Vám otevře a budete moci pokračovat tam, kde jste skončil/a.
  Můžete si také uložit nedokončený dotazník a vrátit se k němu později. Pro uložení není třeba zadávat jméno ani e-mailovou adresu. I v případě, že je zadáte, nelze tato data propojit s Vašimi odpověďmi. Podrobnější instrukci naleznete v dotazníku skrytou pod třemi tečkami v pravém rohu každé stránky dotazníku.
  Pruzkum_Pohled_urednika_-_priloha_2.png
  Poté, co rozbalíte nabídku pod třemi tečkami, vyberete možnost "Pokračovat později”. Otevře se Vám nové okno s formulářem. Do formuláře můžete vyplnit jméno a heslo, pod kterým se přihlásíte v okamžiku, kdy budete znovu otevírat průzkum. Nemusí jít o Vaše reálné jméno. Můžete uvést pseudonym. Pokud zadáte Vaši e-mailovou adresu, obdržíte e-mail s podrobnostmi o opětovném přihlášení. Vygenerování a zaslání e-mailu nemusí být okamžité a může trvat několik hodin.
   
 9. Mohu dotazník vyplnit vícekrát na jednom počítači?
  Vyplňte, prosím, dotazník pouze jednou za sebe.
  Pokud potřebujete, aby na jednom počítači dotazník vyplnilo více osob, postupujte, prosím, následovně:
  - Vždy postupujte popořadě, tj. než začne vyplňovat další osoba, první musí vyplňování dokončit.
  - Případně můžete v prohlížeči vymazat cookies.
  - Každá další osoba může dotazník vyplnit v anonymním okně Vašeho internetového prohlížeče, které otevřete pomocí klávesové zkratky Ctrl + SHIFT + N.
  - Dotazník také můžete otevřít prostřednictvím jiného prohlížeče.
   
 10. Mohu předat průzkum někomu jinému, kdo patří do cílové skupiny?
  Abychom zajistili, že průzkum vyplní pouze ti, pro koho je určen, každý adresát obdrží pozvánku e-mailem. Odkaz na průzkum je ale stejný pro všechny (i kvůli zajištění anonymity). Přeposlat ho tedy můžete, ale ověřte si, prosím, že adresát pracuje ve služebním úřadu a patří do cílové skupiny, viz bod 2 výše).
   
 11. Co mám dělat, když omylem smažu svou e-mailovou pozvánku k průzkumu?
  Pokud pozvánku smažete, obraťte se na náš email pohledurednika@mvcr.cz, odkaz na dotazník Vám znovu zašleme.

  

Výsledky průzkumu

Připravujeme

  

Aktuální stav odpovědí

Připravujeme

  

Tento průzkum je realizován v rámci projektu "Vytvoření akčního plánu pro rozvoj státní služby v rámci Národního plánu obnovy", registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/23_091/0008391 je spolufinancován v rámci Národního plánu obnovy.

NPO_-_obr.png Financovano_EU_NextGenerationEU_-_obr.png

  

vytisknout  e-mailem