Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

Mimořádná opatření

 • Změna opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
  S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic "Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7"  vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování "Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23".

   
 • Opatření vlády o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  Vzhledem k přetrvávající hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 00:00 o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 4. dubna 2020 23:59 s možností dalšího prodloužení.
  Kontroly zůstávají na stejných úsecích hranic. Seznam míst, přes která bude možné hranice překračovat, je rozšířen o další dvě místa pro pendlery na hranicích s Německem. Místa určená pro pendlery budou, při dodržení dopravních omezení, otevřena také pro nákladní automobily.  Dále jsou zpřesněny výjimky pro lety ve zvláštních případech.
  Po dobu tohoto opatření mohou být osoby překračující výše uvedené úseky vnitřních hranic České republiky podrobeny kontrole. Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
  Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

   
 • Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:
  • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

    
 • Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vydat opatření obecné povahy k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
  • Opatření se týká pozemní hranice se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranice a bude probíhat v období od 14. března 2020 0:00 do 18. března 2020 23:59 s možností prodloužení.
  • Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00.
  • Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.

Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší.

Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

  
  

Výběrová řízení na služební místa

Výběrová řízení na pracovní místa

Veřejné vyhlášky

Dokumenty odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Výroční zpráva Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dle zákona č. 106/1999

Veřejnosprávní smlouvy podle zákona o požární ochraně

Různé

  

vytisknout  e-mailem