Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář k čerpání údajů ze správních evidencí

Ve středu 24. 6. 2015 proběhl na půdě Ministerstva vnitra seminář na téma současné možnosti a budoucnost čerpání údajů ze správních evidencí, kterou pro ústřední správní úřady připravila sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra spolu se Správou základních registrů. 

Seminář zahájil ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu Petr Kuchař a připomněl, že podle zákona o základních registrech orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru. „Základní registry fungují v ostrém provozu tři roky, přesto jsou úřady, které údaje nečerpají, nejsou k základním registrům připojeny ani v testovacím provozu a místo toho jejich systémy přímo přistupují do evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra se proto v loňském roce rozhodlo k 30. 6. 2015 ukončit možnost přímého připojení k informačnímu systému evidence obyvatel za účelem čerpání údajů, a zamezit tak zneužívání přechodného ustanovení v zákoně o základních registrech, které to umožňuje v případě, kdy není možné být z technických důvodů připojen k základním registrům,“ řekl Kuchař s tím, že se po oznámení tohoto záměru objevily požadavky na čerpání nereferenčních údajů nad rozsah, který poskytují stávající kompozitní služby. Proto se ministerstvo rozhodlo avizovaný termín posunout do doby, až Správa základních registrů vytvoří sadu nových kompozitních služeb a úřady se na využívání těchto služeb technicky připraví.
 
Ředitel správy základních registrů Michal Pešek pak vysvětlil, že kompozitní služby už dnes umožňují ztotožnění a čtení nereferenčních údajů z informačního systému evidence obyvatel a cizineckého informačního systému. „Toto řešení vám zároveň nabízí rychlejší odezvy na dotazy a zaručí maximální možnou validitu získávaných údajů. Správa základních registrů navíc vytváří sadu nových kompozitních služeb, které umožní využívat údaje z registru rodných čísel, občanských průkazů a cestovních pasů. Po jejich zprovoznění proběhne ještě minimálně půlroční přechodné období pro využívání současných i nových služeb, aby všechny připojené orgány veřejné moci mohly včas a řádně na tyto nové služby připravit své informační systémy a ukončit přímé připojení k původní evidenci obyvatel,“ vysvětloval Pešek.
 
Ředitel odboru centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra František Varmuža informoval o stavu ukončování přímého přístupu externích uživatelů k agendovému informačnímu systému evidence obyvatel. Ve druhé polovině roku 2014 byla zahájena jednání Ministerstva vnitra s jednotlivými úřady o postupu ukončení přímého připojení. Předpokládáme, že s úřady, které do současné doby nepožádaly o připojení k informačnímu systému základních registrů a s úřady, které využívají přímé připojení i připojení cestou informačního systému základních registrů budou zahájena ve 3. a 4. čtvrtletí 2015 jednání,“ doplnil Varmuža.
 
„Pro orgány veřejné moci, které nemají vlastní agendový informační systém a ze zákona potřebují čerpat nereferenční údaje z evidence obyvatel (např. notáři nebo exekutoři), připraví Ministerstvo vnitra sadu formulářů v aplikaci Czech POINT@office, které budou moci pro tento účel použít, podobně jako již dnes zastupitelské úřady v zahraničí používají formulář k ověření totožnosti a osobních údajů v případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, doplnil ředitel odboru koncepce, architektury a projektů eGovernmentu Ministerstva vnitra Jiří Kolda.
 
Kromě popisu současného stavu v oblasti využívání a sdílení údajů, které veřejná správa vlastní, nastínil trendy do příštích let digital champion ČR Ondřej Felix. „Využívání propojeného datového fondu je jediný způsob, jak eliminovat ohlašovací povinnosti klientů veřejné správy na minimum. Velkým tématem příštích let bude také využívání těchto údajů (se souhlasem občana nebo se zákonným zmocněním) externími subjekty, jako jsou banky nebo pojišťovny,“ řekl Felix a zároveň upozornil na dopady, které bude mít v této oblasti evropské nařízení o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).
Odkazy do noveho okna

Seminář.JPG

Seminář.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem