Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra centralizovaným nakupováním ušetří více než 2,3 miliardy korun

Centralizované nakupování poskytuje Ministerstvu vnitra nástroje k tomu, aby plně využilo vývoje tržních cen, minimalizovalo náklady a chovalo se tak maximálně efektivně. Již od roku 2008 je Ministerstvo vnitra jediným orgánem státní správy, který využívá formu centrálního zadávání veřejných zakázek ve prospěch všech veřejných zadavatelů resortu Ministerstva vnitra. Naše zkušenosti využívají ostatní orgány stání správy i krajské samosprávy. 

Ministerstvo vnitra vyčíslilo úspory za rok 2014 v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 299 410 050 Kč včetně DPH:
 
   
Elektrická energie
40 223 198 Kč
Plyn
54 127 664 Kč
Pohonné hmoty do vlastních úložišť
9 525 393 Kč  
Nábytek
36 613 705 Kč
Ostatní a kovový nábytek
2 669 736 Kč
Výpočetní technika
25 142 139 Kč
Dynamický nákupní systém ICT
7 549 979 Kč
Pneumatiky
4 601 921 Kč
Dynamický nákupní systém - spotřební materiál do stávajících tiskáren a kopírovacích strojů
15 621 696 Kč
Kancelářská technika
1 701 144 Kč
Kancelářské potřeby
15 286 665 Kč
Pronájem multifunkčních zařízení (kopírky + tiskárny)
7 030 100 Kč
Telekomunikační služby
65 185 120 Kč
Osobní vozidla
1 868 240 Kč
Lázeňské služby
1 234 200 Kč
Internetové služby
1 337 050 Kč
Policejní vybavení
1 588 730 Kč
Analyzátory
3 835 700 Kč
Diagnostické sady
6 050 Kč
Tiskopisy
30 250 Kč
Reflexní vesty
3 630 Kč
Policejní uniformy
196 020 Kč
Vojenské přilby
2 217 930 Kč
Neprůstřelné vesty
976 470 Kč
Ochranné vybavení
297 660 Kč
Autobusy
539 660 Kč
 
V oblasti ICT se nám podařilo uzavřít smlouvy k veřejným zakázkám, na jejichž základě MV uspoří přes dvě miliardy korun. V roce 2014 jsme realizovali zadávací řízení níže uvedených veřejných zakázek, na základě kterých jsme schopni již dnes definovat předpokládanou výši úspor:
  • Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) - Během roku 2014 a do konce února 2015 se podařilo Ministerstvu vnitra uzavřít smlouvy k 79 veřejným zakázkám a tím dosáhnout úsporu k 30. 4. 2015 5,8 mil. Kč včetně DPH za poskytování služeb KIVS oproti původním cenám datových linek Ministerstva vnitra. Na základě již uzavřených smluv ke službám KIVS bude do konce roku 2015 dosaženo úspory 19,9 mil. Kč včetně DPH oproti původním cenám těchto služeb.
  • Centralizované zajišťování certifikačních služeb akreditovaných poskytovatelů pro rezort Ministerstva vnitra (časová razítka) - Do 30. 4. 2015 se Ministerstvu vnitra podařilo dosáhnout v této oblasti úspory 2,84 mil. Kč včetně DPH oproti původním cenám.
  • Pořizování licencí k produktům Microsoft - Realizací této veřejné zakázky bude v období let 2015 – 2018 dosaženo úspory z veřejných rozpočtů pro celou veřejnou správu ve výši cca 1 miliardy Kč.
  • Zajištění vydávání osobních dokladů - Ministerstvo vnitra uzavřelo v roce 2015 se Státní tiskárnou cenin, s. p., smlouvu na zajištění vydávání osobních dokladů (eOP, ePKP a e-pasy), čímž dojde v letech 2016 až 2025 k úspoře cca 1,13 miliardy Kč oproti dosavadní smlouvě (jedná se o úsporu cca 14,5 %).
Na základě meziročního srovnání nákladů vynakládaných Ministerstvem vnitra za nákup komodit pořizovaných centrálním nákupem se ukazuje nárůst finančního objemu. Z vyčíslení úspor a z podkladů jednotlivých centrálních zadavatelů resortu Ministerstva vnitra jednoznačně vyplývá, že centralizované nakupování je efektivní a hospodárné. Například minulý týden Ministerstvo vnitra využilo aktuálního poklesu cen elektřiny a plynu na komoditní burze a nakoupilo dodávky energií pro celý resort na roky 2016 a 2017. Každý rok zaplatí skoro o 30 milionů korun méně než letos, za dva roky tedy ušetří téměř 60 milionů.
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem